Oversteekpunt snelfietspad Wilhelminalaan moet veiliger

Op vragen van D66 Beuningen over dit onderwerp zegde de
gemeente Beuningen een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek toe.

Beeld: Beuningen.Nieuws.nl

D66 Beuningen vraagt aandacht voor een veiliger oversteekpunt op de Wilhelminalaan. In de weken voorafgaand aan de zomervakantie hebben er bij de fietsoversteek Wilhelminalaan – Burgemeester Van Suchtelenstraat in korte tijd drie verkeersongelukken plaatsgevonden, dit zijn slechts de ongelukken die bij D66 Beuningen bekent zijn. Deze oversteek maakt onderdeel uit van de Snelfietsroute Nijmegen – Beuningen en fietsers hebben daarom voorrang. Vorig jaar is uit onderzoek gebleken dat Beuningen een hoger aantal verkeersongevallen kende dan normaal.

Sinds een aantal jaar is op de Wilhelminalaan een automatisch systeem aangebracht dat automobilisten waarschuwt als er fietsers, scooterrijders of voetgangers aankomen, dit zou de verkeersveiligheid aldaar moeten verbeteren. Helaas, niets lijkt minder waar. D66 Beuningen raadslid Hanneline Oosting stelde hier eind augustus vragen over.

Uit het antwoord van het college blijkt een heel ander beeld. Het oversteekpunt, dat met 12.000 voortuigbewegingen (cijfers 2019) de drukste weg in de kern Beuningen is, zou niet gevaarlijker zijn dan elk ander oversteekpunt in onze gemeente. Er zou zelfs een afname zijn van het aantal geregistreerde ongevallen van vier in de periode 2016-2017 naar één in de periode van 2018 tot nu. Van de drie ongevallen van vlak voor de zomer die bij onze partij bekend zijn geeft de gemeente aan er één terug te zien tussen de geregistreerde ongevallen, een tweede (niet geregistreerde) ongeval kon de gemeente terug herleiden uit een krantenartikel en de derde is niet bekend.

D66 Beuningen is van mening dat het aantal van één geregistreerde ongeval afbreuk doet aan de werkelijkheid. Dat komt omdat een ongeval enkel tot een registratie leidt wanneer er sprake is van de combinatie van veel schade én het doen van een melding hiervan in het systeem. Alle (gelukkig) kleine ongelukken met geen of weinig schade en bijna-ongevallen zijn dus niet in beeld. Vlak na beantwoording van de vragen door de gemeente vond er vorige maand weer een ongeluk plaats. Een bezorgde inwoner startte een petitie op voor een veiliger oversteekpunt aan de Wilhelminalaan, deze werd ruim 500 keer ondertekend. D66 Beuningen is het met de initiatiefnemer en de ondertekenaars eens dat het oversteekpunt niet veilig genoeg is.

De gemeente is van oordeel dat het oversteekpunt veiliger is geworden. D66 Beuningen hoort uit de samenleving het tegenovergestelde. Daarom heeft D66 Beuningen raadslid Hanneline Oosting afgelopen week gevraagd om een onafhankelijk verkeersonderzoek door een externe partij met betrekking tot het oversteekpunt Wilhelminalaan- Burgemeester van Suchtelenstraat. De gemeente heeft toegezegd dit onderzoek nog dit jaar uit te voeren. D66 Beuningen verwacht van de gemeente dat de aanbevelingen uit dit onderzoek worden overgenomen ter verbetering van de veiligheid van dit oversteekpunt dat o.a. door de leerlingen van de beide aan het fietspad grenzende basisscholen veel wordt gebruikt.