Beuningen buitengewoon genieten

Beuningen, gelegen tussen Nijmegen en het Land van Maas van Waal, is groen en waterrijk. En daar zijn we trots op. D66 Beuningen wil dit mooie bezit van onze gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons landschap willen genieten.

Beeld: Wim Piels

Wandelnetwerk

In deze tijd van corona zien we dat mensen enthousiast zijn gaan wandelen. We hopen dat ze dit ook blijven doen. Belangrijk is hierbij dat de belangen van natuur-recreatie én van bewoner-bezoeker in balans blijven. Wij willen dat honden in het buitengebied, en zeker tijdens het broedseizoen, alleen toegang hebben indien aangelijnd.

Klompenpad

De infrastructuur tussen de dorpskernen en het oeverwallengebied moet goed zijn.
De uitbreiding van het netwerk van klompen- en andere wandelpaden is een onderdeel daarvan. De uiterwaarden is een prachtig stuk natuur om te struinen langs de Waal over zo nu en dan on-geëffende paden, langs strandjes, weilanden en wilgenbossen. Het Klompenpad gaat zoveel mogelijk over onverharde paden en boerenland. Met de aanleg van een wandelroutenetwerk bieden we de wandelaars interessante, goed onderhouden en duidelijk bewegwijzerde routes aan. Zo lopen onze inwoners en bezoekers routes via de vastgelegde keuzepunten. Dit levert mooie wandelingen op en het zorgt voor natuurbehoud in de meer kwetsbare natuur.

Beeld: Wim Piels

Ecotoerisme

D66 Beuningen is blij met de nieuwe ontwikkelingen bij Slot Doddendael in Ewijk, kleinschalige hotelsuites aangepast aan de omgeving. In het oeverwallen- en kommengebied is wat D66 betreft op een aantal zorgvuldige gekozen plekken ook ruimte voor kleinschalige (verblijfs)recreatie. De combinatie van agrarische functie en recreatie in deze gebieden biedt mogelijkheid om in te spelen op de toenemende belangstelling voor Ecodiensten en -producten (streekproducten, duurzaamheid, milieuvriendelijke accommodaties).

Beeld: Wim Piels

Wijk EcoWieck

D66 Beuningen wil zich inzetten voor duurzaam toerisme in de gemeente. D66 wil in de nog te bouwen wijk EcoWieck een Hotel/B&B realiseren. Dit Hotel/B&B is niet alleen duurzaam in het gebruik maar is ook circulair gebouwd. De accommodatie biedt ook plaats aan een innovatie en informatiecentrum, wat een showcase is voor alle mogelijke duurzame technieken, van opwekking van energie tot het aanleggen van micro-grids in onze nieuwe wijken. Beuningen, een gemeente die kansen biedt voor nu en in de toekomst, met oog voor de natuur en duurzaamheid!