Samen bouwen we in Beuningen aan:

Beuningen Julianaplein Beeld: Alwin Steeg

  • Veilige oversteek richting Sportvelden Ooigraaf. Snelheid Schoenaker wordt verlaagd naar 60 km/uur
  • Voor de veiligheid en leefbaarheid snelheid bebouwde kom verlagen naar 30 km/uur (deel blijft 50 km/uur)
  • Na OBS De Dromedaris ook nieuwe huisvesting voor SBO Klavervier
  • Bruisend horecaplein in centrum en horecavoorziening aan de Dijk
  • Iedereen doet mee, initiatieven uit de samenleving moeten gefacliteerd worden
  • Herinrichting centrum met gezamenlijke locatie Lèghe Polder Polder en De Tinnegieter in combinatie met woningen
  • Behoud evenemententerrein met voorzieningen en evenementen als Beuningen On Ice en Vrijpop

Woningbouw

De vraag naar woningen in Beuningen is groot met name in de centrum van Beuningen. D66 Beuningen is van mening dat er gezocht moet worden naar inbreidingslocatie in het centrum en enkele uitbreidingslocaties aan de rand van Beuningen. Inbreiding kan onder andere in het centrum door appartementen te bouwen in de Schoolstraat. Winkelcentrum Aalsterveld met de nabij gelegen school wordt gerenoveerd. Verder willen we het landschappelijk karakter behouden door bebouwing nabij de dijk en ten zuiden van de snelweg A73 te beperken en door lage dichtheid te hanteren in uitbreidingsgebieden.

Beeld: Alwin Steeg

Veilige oversteek Schoenaker

Veilige oversteek richting Sportvelden Ooigraaf. Snelheid Schoenaker wordt verlaagd naar 60 km/uur

Schoenaker - Beeld: Alwin Steeg

Verkeersveiligheid in bebouwde kom

Voor de veiligheid en leefbaarheid snelheid bebouwde kom verlagen naar 30 km/uur (deel blijft 50 km/uur)

Nieuwe huisvesting SBO Klavervier

Na OBS De Dromedaris ook nieuwe huisvesting voor SBO Klavervier.

Klavervier - Beeld: Alwin Steeg

Bruisend horecaplein en horecavoorziening aan de Dijk

Bruisend horecaplein in centrum en horecavoorziening aan de Dijk.

Beuningen Julianaplein Beeld: Alwin Steeg

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee, initiatieven uit de samenleving moeten gefacliteerd worden.

Lèghe Polder en Tinnegieter

Herinrichting centrum met gezamenlijke locatie Leghe Polder en De Tinnegieter in combinatie met woningen

De Leghe Polder

Sociaal Cultureel Centrum De Leghe Polder - Beeld: Alwin Steeg

Inrichten evenemententerrein met voorzieningen en ruimte voor evenementen

Behoud evenemententerrein met voorzieningen en evenementen als Beuningen On Ice en Vrijpop

De Asdonck - Beeld: Alwin Steeg

Beeld: D66 Beuingen