SDC-update maart 2023

Iedere maand zijn onze stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest druk in de weer. In maart passeerden onder meer de fietsflat bij Amsterdam CS, betaald parkeren op de Oostelijke Eilanden en de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting de revue. Hieronder vind je een kort overzicht van enkele bijdragen van D66.

De fietsflat: bakfietsen of plantjes?

Wie kent hem niet? De fietsflat bij Amsterdam Centraal houdt de gemoederen bezig sinds de ondergrondse fietsenstallingen hun deuren hebben geopend. Sommigen pleiten voor heropening van de fietsflat, onder meer om ook bakfietsen aan de Centrumzijde te kunnen stallen. Nu passen die namelijk enkel in de stalling aan de IJzijde. Anderen zien de fietsflat liever veranderen in een stadstuin of -boerderij tot hij in 2025 definitief verdwijnt. D66 haakte op de discussie rond deze fietsflat in door een constructief voorstel te doen met betrekking tot het parkeren van fietsen rond het station in het algemeen.

Lagere tarieven: parkeren voor iedereen op de juiste plek

D66 heeft voorgesteld om samen met de NS te onderzoeken of de stalling de eerste 72 uur of ten minste voor mensen met een stadspas gratis kan worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, stelt D66 voor het tarief te verlagen naar het landelijke minimumtarief dat de NS hanteren: €0,55 per dag in plaats van €1,35.
 
Met dit voorstel geeft D66 gehoor aan de zorgen van bewoners in het Wallengebied, die zich beklaagd hebben over de vele geparkeerde fietsen in stegen en straten van mensen die bij het station moeten zijn. Het huidige tarief van €1,35 per dag na een eerste gratis 24 uur zou bovendien mensen met weinig bestedingsruimte kunnen beperken in hun mogelijkheid de nieuwe stallingen te gebruiken.
 
Het voorstel, ingediend door D66, de VVD en Bewoners Amsterdam, is unaniem door de stadsdeelcommissie aangenomen.

Beeld: Arianit Dobroshi

Parkeertarieven bezoekers Oostelijke Eilanden

De stadsdeelcommissie heeft eerder unaniem het dagelijks bestuur van het stadsdeel geadviseerd de parkeertarieven voor bezoekers op de Oostelijke Eilanden gelijk te trekken met die in bijvoorbeeld Zuid, waar bezoekers 65% korting in plaats van slechts 35% korting krijgen. Het dagelijks bestuur heeft besloten dit advies naast zich neer te leggen.

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

D66 heeft zich achter een aantal voorstellen van PvdA en GL geschaard. Zo steunt D66 de oproep per direct te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Bovendien benadrukt de fractie het belang van overleg en goede afspraken met woningcoörporaties, bijvoorbeeld wanneer het aankomt op de isolatie en verdere verduurzaming van monumenten. D66 onderstreept verder het belang van zorgvuldige besluitvorming aangaande pied-à-terres in het Centrum.

 Meer weten?

De hele vergadering is terug te kijken op de website van de stadsdeelcommissie. Hier vind je ook alle stukken. De eerstvolgende vergadering is 4 april om 20:00.

Input is welkom

Heb jij goede ideeën over hoe we het Centrum kunnen verbeteren? Of loop je tegen een probleem aan? We fractie staat open voor alle input. Neem contact op door een mail te sturen naar: [email protected]