SDC-update Januari

De SDC-leden Jeantine en Diederik praten je graag bij over recente ontwikkelingen in de stadsdeelcommissie. Deze keer gaat het onder meer over sluitingstijden op de Wallen en parkeren in het Centrum.

Sluitingstijden Wallen

De stadsdeelcommissie heeft het college geadviseerd over het collegevoorstelom de sluitingstijden in het Wallengebied aan te passen. In ons advies, dat we deels samen met de PvdA hebben ingediend, hebben wij echt de belangen van de bewoners in het gebied vooropgesteld. Zij ervaren veel overlast. De leefbaarheid staat enorm onder druk. Wij zijn van mening dat we er alles aan moeten doen om de balans in het gebied te herstellen. We zijn dan op sommige punten, zoals sluitingstijden horeca en erotisch entertainment, verder gegaan dan wat het college voorstelde. Lees ons volledige advies hier https://d66.nl/amsterdamcentrum/nieuws/persbericht-de-sdc-fractie-over-het-wallengebied/

Alhoewel de in de SDC aangenomen adviezen met betrekking tot verdere vervroeging van sluitingstijden voor horeca en erotisch entertainment niet zijn overgenomen door het college, heeft D66 in de gemeenteraad wel een motie ingediend waarbij het college verzocht wordt om al voor de zomer van 2023 de vervroeging van horecasluitingstijden tot 02.00 uur te evalueren en maatregelen te treffen om deze verder te vervroegen naar 01.00 uur mocht dit alsnog effectiever lijken.  

Parkeren in het Centrum

We hebben in de afgelopen vergaderingen een paar keer met elkaar gesproken over de hoge parkeerdruk in het Centrum en nagedacht over manieren om deze te verlagen. Dit is uiteraard niet eenvoudig. ‘Intelligente toegang’ waarbij bijvoorbeeld enkel bewoners, ondernemers en bezoekers met hun voertuig een straat of een wijk in kunnen rijden door middel van handhaving op kentekens, zou onderdeel kunnen zijn van de oplossing en wij zijn voorstander. Helaas blijkt de invoering zeer complex en zal deze maatregel, wanneer gericht op het verlagen van de parkeerdruk in het Centrum, naar verwachting de komende jaren nog niet ingezet kunnen worden. Aan ‘bewonersparkeren’, waarbij in een gebied de parkeervakken enkel voor bewoners bestemd zijn, zitten helaas ook allerlei (o.a) juridische aspecten die implementatie vooralsnog niet mogelijk maken. Toch is dit een onderwerp dat wij verder willen onderzoeken, het lijkt in eerste instantie een veelbelovende maatregel. 

Centrum Begroot

Ook is er gesproken over Centrum Begroot en in welke vorm we dit instrument willen voortzetten. Wij hadden graag gezien dat er discussie komen over óf we dit instrument nog willen voortzetten omdat wij kansen zien om dit gemeenschapsgeld effectiever te besteden, maar konden helaas niet rekenen op de steun van een meerderheid. 

Verder op de agenda 

Voor de komende vergaderingen staan al een aantal zaken op de agenda zoals het Liander onderstation op de Nieuwe Uilenburgerstraat en de projectnota van het Marineterrein. 

Vergaderen op locatie

Tot slot zullen we op 7 februari op de Westelijke Eilanden gaan vergaderen en in gesprek gaan met bewoners en andere betrokkenen over wat er speelt in hun buurt. 

Mocht je op de Westelijke Eilanden wonen en aanwezig willen zijn, je bent van harte welkom! 

Wanneer: 7 februari om 20.00 uur
Locatie: De IJzerstaven, Bickersgracht 10
Thema’s waarover we graag in gesprek gaan: Verkeer, Buurttuinen, Toerisme, Duurzaamheid, Sociale Voorzieningen