De toekomst van de taxi

Iedere maand zijn onze stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest druk in de weer. In de eerste vergadering van mei sprak de stadsdeelcommissie over verschillende onderwerpen. D66 diende samen met GroenLinks een advies aan het Dagelijks Bestuur (DB) om een visie op taxibeleid in het Centrum te ontwikkelen.

De taxi in het Centrum

Er rijden veel taxi’s in stadsdeel Centrum. Voor bewoners en bezoekers is het een soms noodzakelijke manier van vervoer. Veel taxichauffeurs houden zich aan de regels van de verkeerswet en de afspraken met de gemeente. Echter, er wordt ook overlast ervaren: te hard rijdende taxi’s, chauffeurs die op de mobiele telefoon kijken tijdens het rijden, rondrijdende taxi’s in de binnenstad enz. 
 
Op dit moment wordt het gemeentelijk taxibeleid herijkt. Dit beleid valt samen met een aantal actuele en essentiële thema’s die spelen in het stadsdeel: veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en toegankelijkheid. De vraag is of het DB deze thema’s in een taxibeleid voor stadsdeel Centrum in samenhang kan verbinden in een (mini-)visie op taxibeleid, specifiek voor het Centrum. De stadsdeelcommissie gaat vervolgens graag het gesprek aan met het DB over deze visie. 

Zaken om bij stil te staan

In de (mini-)visie zou het DB duidelijk moeten omschrijven welke rol de taxi in de autoluwe binnenstad krijgt. Hoe wil het DB inzetten op een vermindering van overlast door taxi’s? Hoe kun je taxivervoer vergroenen? Hoe gaat de verhouding zorgtaxi-comfortaxi zijn? Er is nog genoeg stof tot nadenken. Een visie van het DB, ontwikkeld in samenspraak met een gemeentelijk team en de wethouder, biedt perspectief voor bewoners en ondernemers.

Advies aangenomen

De stadsdeelcommissie (SDC) heeft het advies aangenomen. Het stadsdeel gaat nu gericht kijken naar kansen en uitdagingen voor taxi’s in het Centrum. Het DB komt met een voorzet, waarop een technische sessie volgt. Hierna gaat de SDC over het voorstel in debat.

De hele vergadering is terug te kijken op de website van het stadsdeel. De volgende vergadering, met voordracht van kandidaat Amélie Strens (D66) als stadsdeelvoorzitter van het Centrum, is op 23 mei.

Alle input is welkom

Wil je meedenken? Stuur je input over taxibeleid en alle andere zaken die spelen in het Centrum naar de fractie: [email protected]