SDC-update 5 september

Het nieuwe politieke jaar is begonnen. Hier praten we je kort bij. We hebben een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur. Tijdens de eerste SDC-vergadering is een advies tot vergroening van het Oosterdokseiland unaniem aangenomen.

Amélie Strens van start

Deze maand is Amélie Strens officieel begonnen als stadsdeelvoorzitter. Ze is stadsdeelvoorzitter geworden “om iedere dag te kunnen werken voor en in de stad. De stad is constant in beweging. Ik wil graag samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de vele anderen het centrum vormgeven.” Lees hier meer over Amélies drijfveren en visie.

SDC-vergadering 5 sep.

In deze eerste vergadering van het politieke jaar heeft de D66-fractie samen met Bewoners Amsterdam geadviseerd het Oosterdokseiland te vergroenen. Uiterlijk vóór december 2023 ontwikkelt het stadsdeelbestuur idealiter een vergroeningsplan voor het plein voor de OBA, het conservatorium en Booking.com. Ook adviseert de stadsdeelcommissie om een plan te ontwikkelen voor vergroening van de steiger voor het Oosterdokseiland, in het Oosterdok. In het beste geval richt het bestuur het proces en de procedures zo in dat uiterlijk vóór mei 2024 de vergroening van deze publieke ruimtes op maaiveldniveau tastbaar vorm heeft gekregen.

Het advies betreft primair publieke ruimte, maar de stadsdeelcommissie nodigt de commerciële organisaties die op het Oosterdokseiland gevestigd zijn expliciet uit een bijdrage aan deze vergroening te geven. Vergroening is een verrijking voor de stad maar zeker ook voor de medewerkers van de bedrijven en hun gasten.

De stadsdeelcommissie adviseert tevens het gesprek aan te gaan met de eigenaren en beheerders van het onroerend goed op het Oosterdokseiland om ook vergroening van gevels te aan te moedigen. De daken moeten ook onderwerp van gesprek zijn, omdat deze ruimte bieden voor vergroening en energieopwekking.

Het advies is unaniem aangenomen.

Inbreng is welkom

Wil je meedenken? Stuur je input over alles dat je bezighoudt in je buurt of het Centrum naar de stadsdeelcommissieleden Diederik Brink ([email protected]) of Jeantine van der Feest ([email protected]) (of allebei)

De volledige vergadering is terug te kijken op de website van het stadsdeel. De eerstvolgende vergadering is op 19 september.