Het OV en de autoluwe binnenstad

Iedere maand zijn onze stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest druk in de weer. In de eerste vergadering van april sprak de stadsdeelcommissie vooral over verkeer: de fietsstraat op de Plantage Middenlaan, een tramhalte op de Czaar Peterstraat en het openbaar vervoer (OV). Hieronder vind je een korte samenvatting van de bijdrage van D66 aangaande het OV.

Betrouwbaar en toegankelijk OV als inzet

De stadsdeelcommissieleden bespraken betreffende het OV een advies van het dagelijks bestuur (DB) en een concept-vervoersplan van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB). De stukken zijn te vinden op de website, waar ook de gehele vergadering is terug te kijken. Het OV is onlosmakelijk verbonden met het realiseren van een autoluwe stad.
 
Jeantine van der Feest heeft benadrukt dat een betrouwbaar en toegankelijk OV een randvoorwaarde is voor een autoluwe binnenstad. Ze onderstreepte hierbij dat er al weinig OV-haltes goed toegankelijk zijn voor mindervalide bewoners en bezoekers. Een verschraling van het OV druist in tegen de ambities het aantal auto’s in het Centrum te verminderen. De invoering van lijn 12 als verbinding tussen Oost en West met als doel het ontlasten van het Centraal Station zou wel een positieve ontwikkeling zijn. De primaire taak van het OV is immers het waarborgen van een bereikbare stad.

Afgewogen standpunten zijn noodzakelijk

Nog niet alle onderzoeken naar de gevolgen van bepaalde plannen zijn afgerond. Wellicht is het verstandig om te wachten met aanvullende verkeersmaatregelen vanuit het stadsdeel zelf tot de resultaten van die onderzoeken beschikbaar zijn. Denk hierbij aan het palenplan in de westelijke Grachtengordel. D66 streeft te allen tijde naar afgewogen besluitvorming in samenspraak met bewoners. Op dit moment beraadt de fractie zich samen met betrokken leden op enkele van deze kwesties om tot een goed standpunt te komen.

Alle inbreng is welkom

Wil je meedenken? Stuur je inbreng naar de fractie: [email protected]

Beeld: Benjamin Nijs