Toegankelijkheid Kalkmarkt en Binnenkant

Tijdens de vergadering van 3 oktober besprak de stadsdeelcommissie onder meer de voetgangersruimte op de Kalkmarkt en aan de de Binnenkant. D66 heeft een compromisvoorstel gesloten dat gaat leiden tot verbetering van de toegankelijkheid.

Schaarse ruimte

Ruimte in het Centrum is schaars. In de straten in kwestie leidde een combinatie van parkeerplaatsen voor auto’s en een groot aantal tweewielers voor gebrekkige toegankelijkheid voor voetgangers. Bewoners die dit probleem signaleerden startten een initiatief om als buurt tot een oplossing te komen. De stadsdeelcommissie heeft hier een (verlengd) participatietraject aan gekoppeld. Helaas is er in dit traject geen oplossing gevonden waarin alle bewoners zich konden vinden.

Steun voor een compromis

D66 hoorde veel klachten over de gebrekkige toegankelijkheid en heeft daarom vóór plannen gestemd om het aantal parkeerplaatsen voor auto’s in de straten zelf te verminderen. Daarbij is bedongen dat er extra parkeerruimte komt voor fietsen, bakfietsen en scooters om het voetpad echt vrij te houden. Ook wordt er actie ondernomen voor het aangezicht van de buurt, zodat iedere bewoner zich kan herkennen in een nette en toegankelijke buurt. De belangrijkste voorwaarde voor het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen is dat er netto geen parkeerplaatsen verdwijnen, maar dat ze worden verplaatst naar de OBA-parkeergarage op het Oosterdokseiland.

Inbreng is welkom

Wil je meedenken? Stuur je input over alles dat je bezighoudt in je buurt of het Centrum naar de stadsdeelcommissieleden Diederik Brink ([email protected]) of Jeantine van der Feest ([email protected]) (of allebei)

De volledige vergadering is terug te kijken op de website van het stadsdeel. De eerstvolgende vergadering is op 17 oktober.