Maak kennis met Gert van den Ham

De komende weken worden de kandidaat-raadsleden van D66 Alphen aan den Rijn voorgesteld.

‘Trots’

Gert: “Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om nog een keer te benadrukken hoe trots ik ben op ons gepresenteerde verkiezingsprogramma en op de enthousiaste groep mensen die op onze verkiezingslijst staat. Ik kijk er echt naar om de komende periode met hen aan onze programmapunten te werken.”

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Wil jij nog op onderdelen uit het programma inzoomen?

Gert: “Dat vind ik lastig. Je moet altijd wat voorzichtig zijn met een selectieve groep punten uit een programma te lichten omdat het de verkeerde suggestie zou kunnen wekken dat de niet genoemde punten dus minder belangrijk zijn. Je moet ons programma echt in zijn samenhang zien.”

“Wat ik wel wil is wat extra aandacht voor onderwijs en cultuur omdat die mogelijk straks in discussies en debatten wat ondergeschikt raken bijvoorbeeld aan een onderwerp als duurzaamheid. Onderwijs en cultuur zijn namelijk erg belangrijk voor het welzijn van bewoners, jeugd en ondernemers in Alphen aan den Rijn en omgeving.”

“Als het gaat om onderwijs vind ik dat we echt alles op alles moeten zetten om meer beroepsonderwijs naar Alphen te halen, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Een grotere win-win situatie voor alles en iedereen op korte en lange termijn kan ik mij bijna niet voorstellen.

Want meer beroepsonderwijs in Alphen:

  • voorkomt dat jongeren uit Alphen vertrekken om elders te gaan studeren om vervolgens niet meer terug te komen;
  • levert kennis op, zorgt uiteindelijk voor hoogwaardige arbeidskrachten en daar zijn juist ondernemers naar op zoek;
  • vergroot de innovatiekracht in onze gemeente;
  • levert, vanwege hogere kwaliteit arbeidsmarkt, een beter investeringsklimaat op;
  • zorgt voor een mooie voedingsbodem voor start-ups en (gespecialiseerde) ZZP-ers;
  • vermindert het aantal (woon-werk) reisbewegingen en draagt dus ook bij aan duurzaamheid;
  • zorgt voor gezonde verhouding in de bevolkingssamenstelling.

Concreet aan de slag gaan

“Maar pas op, de stroperige processen inmiddels een beetje kennende, we zijn in staat om prachtige voorstudies en haalbaarheidsonderzoeken hiernaar te doen, met prachtige rapporten als gevolg. Daar zijn we goed in! Maar het kan dan zijn dat voordat we hier echt concreet mee aan de slag gaan, we straks jaren verder zijn en dus worden ingehaald door de tijd. Laten we het vooral niet dood discussiëren, maar gewoon zo snel mogelijk starten. Begin klein en bouw het uit! Er zijn partijen die via samenwerkingsverbanden snel kunnen en willen schakelen. Mouwen opstropen, lef tonen en gewoon: doen!”

Cultuur leidt tot verbinding

“Voor wat betreft het onderwerp cultuur wil ik echt aandacht vragen voor de cultuurfunctie in onze gemeente. Alphen loopt helaas, ten opzichte van andere gemeenten van gelijke grootte, ver achter. In sporttermen pratend zou je kunnen stellen dat we volledig in de degradatieomgeving zitten. Cultuur is geen luxegoed of een elitaire hobby van een kleine groep. Een goed cultureel klimaat is voor alle bevolkingsgroepen belangrijk. Cultuur is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en het stimuleert de creativiteit van een samenleving. Daarnaast is het ook gewoon leuk. Cultuur leidt tot verbinding en daar zijn we juist in deze tijd zo naar op zoek! Iedereen moet zich een toegang kunnen veroorloven; juist ook voor mensen met een kleine beurs. De gemeente moet daarbij faciliterend optreden. Alphen heeft helaas geen culturele identiteit; hier valt echt veel te winnen. Ruimte voor een diversiteit aan theater- en muziekvoorstellingen en tentoonstellingen. Laten we de bestaande theaters in Alphen uitdagen om met initiatieven en ideeën te komen. En de gemeente moet zich daarvoor openstellen. Is dat spannend? Ja, maar dat mag ook bij dit onderwerp.”