Wonen in Zeewolde

Beeld: D66 Zeewolde

Er is een tekort aan betaalbare en geschikte woningen. We zijn met steeds meer mensen en
we wonen steeds ruimer met kleinere huishoudens. Ondanks dat prijzen de pan uit rijzen,
wordt er nog steeds niet genoeg gebouwd. Als er al gebouwd wordt zijn het vaak de
duurdere eengezinswoningen, maar een veranderende samenleving heeft andere
woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je
lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen.

D66 Zeewolde wil
● Groei van het aantal woningen.
● Specifieke nieuwe woonprojecten voor met name ouderen.
● Meer starterswoningen voor jongeren en starters op de woningmarkt.
● Voldoende woonmogelijkheden voor iedere doelgroep.
● Het blijven waarderen van het dorpse karakter.
● Inbreiding met oog voor ruimtelijk karakter, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
● Het mogelijk maken van rood voor rood ontwikkelingen.
● Het per deelgebied bekijken welk woningbouwprogramma passend is.

Kijk hier wat Wenda nog meer vertelt over wonen in Zeewolde.

Wenda Westerhuis - Fractievoorzitter/lijsttrekker Beeld: Robin van Maanen