Klimaat en duurzaamheid

Beeld: D66

Trots mogen we als Zeewoldenaren zijn op het feit dat we leven in een groen bosrijke en de
meest energie neutrale gemeente van Nederland. D66 Zeewolde is blij met de stappen die de
afgelopen tijd zijn gezet om Zeewolde verder te vergroenen, verduurzamen en mooier te
maken, maar daar houden onze groene ambities allerminst op. We realiseren ons aan de
andere kant dat het niet vanzelfsprekend is om ook in de toekomst te mogen leven en te
genieten van onze groene en duurzame leefomgeving. De inzichten van politieke partijen
kunnen immers bij de tijd veranderen en het gemeentelijk beleid kan worden gewijzigd.
Daarnaast verandert het klimaat in een rap tempo. Dit heeft te maken met het feit dat de
temperatuur op aarde blijft stijgen. De oorzaak van die temperatuurstijging heeft te maken
met het steeds meer vrijkomen van broeikasgassen in de lucht. Een welbekend voorbeeld is
de CO2. De veroorzaker van deze toename in uitstoot is voor een groot deel de mens zelf. Zo
rijden we vaker auto, de industrie vervuilt de lucht, we vliegen steeds vaker, intensieve
veeteelt en zijn de laatste jaren steeds meer vlees gaan eten.
De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mensen. Maar ook voor natuur, voor
dieren en voor het milieu. Het is onze plicht naar toekomstige generaties om hier iets aan te
doen. Hoe willen wij dat aanpakken?

Wat wil D66 Zeewolde
● Het continueren en stimuleren van de ‘duurzaamheidslening’.
● Meer oplaadpunten.
● Het realiseren van meer kleinere zonneparken.
● Het bevorderen van biodiversiteit.
● Het in evenwicht brengen van agrarische bedrijven met hun omgeving.
● Aandacht voor dierenwelzijn.
● Inspanningen om milieubewustzijn van kinderen te bevorderen.