Wat vindt D66 van het G-gebied.

Beeld: EZ press

Tijdens de Algemene Beschouwingen werd een motie ingediend door Leefbaar Zeewolde en Christen Unie. Deze motie hield in dat men van het G gebied een ontmoetingsbos wil maken waardoor woningen bouwen op deze locatie niet meer aan de orde is. Leefbaar Zeewolde en Christen Unie stemde voor deze motie en de oppositiepartijen tegen. Saillant detail is dat de Christen Unie haar standpunt wat betreft dit gebied fundamenteel heeft gewijzigd ten opzichte van een eerder ingenomen standpunt (het G gebied bebouwen met woningen in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving). 
Hoewel D66 enorme waarde toekent aan de natuurlijke omgeving van Zeewolde is het van mening dat woningen realiseren in het G gebied heel goed samen kan met de natuurlijke omgeving. Per slot van rekening is het altijd de bedoeling geweest in dit gebied woningen te realiseren.


Wil je van Zeewolde een levendig dorp maken dan bereik je dat met mensen, met woonwijken niet te ver van het centrum vandaan. De bouwlocaties die Leefbaar Zeewolde en Christen Unie als alternatief voor het G gebied hebben bedacht, liggen allen ver van het centrum vandaan. Men zal zich dan gaan richten op Harderwijk of Almere. Een niet zo’n goede situatie voor de leefbaarheid, levendigheid en de  centrumondernemers. 


Tevens heeft D66 grote twijfels of er überhaupt gemeentebreed behoefte is aan een dergelijk ‘ontmoetingsbos’. Een gedegen behoeftepeiling heeft niet plaats gevonden en participatie zal bij wijze van spreke niet verder gaan dan ‘de kleur van de bankjes’. 
Zo’n ontmoetingsbos kost toch weer veel geld terwijl verenigingen om onderdak schreeuwen, mensen in armoede leven, jongeren een uitweg zoeken, mensen wanhopig op zoek zijn naar woonruimte. Kortom: heeft zo’n ontmoetingsbos nu echt prioriteit? En…als je per se daar dan niet wilt bouwen waarom dan niet laten zoals het is in plaats van veel geld te stoppen in aanleg en onderhoud van een ontmoetingsbos. Terwijl het G-gebied een prachtige locatie is om een fantastische wijk te bouwen. Een gebied waar wonen, natuur en ontspanning een heerlijke combinatie kunnen vormen. Dichtbij het centrum.