Onderwijs in Zeewolde

Onderwijs

Onderwijs Beeld: D66

D66 Zeewolde ondersteunt de ambitie van de gemeente om breed te investeren in de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. D66 staat bekend als een onderwijspartij en ziet
onderwijs als de basis voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Wij vinden dat het opdoen van
kennis en vaardigheden, in sterke mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van
scholieren. Wij willen daarom ook een actief en betrokken gemeentebestuur op
onderwijsgebied. Elke leerling verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en
gezond op te groeien. D66 Zeewolde is er een voorstander van het onderwijs zodanig te
faciliteren dat er mogelijkheden zijn om binnen het onderwijs volop aandacht te geven aan
bewegen, voeding, natuur en kunst en cultuur. Veel wordt of is al gerealiseerd maar er valt
zeker nog veel werk te doen. D66 Zeewolde wil zich inzetten voor een rijke schooldag met
sport, gezonde voeding en cultuur. Daarvoor is nodig dat er nauwe samenwerking ontstaat
tussen de scholen onderling, zorg, voor- en naschoolse opvang, sportverenigingen en
culturele instellingen en verenigingen. D66 Zeewolde wil zich dan ook inspannen dit
mogelijk te maken.

D66 Zeewolde wil
● Het breed investeren in de ontwikkeling van jeugd en jongeren.
● Volledig voortgezet onderwijs in Zeewolde.
● Het borgen van cultuur,-, sport,- en beweegaanbod in het onderwijs.