Democratisch Zeewolde

Beeld: D66 Zeewolde

D66 heeft zoals de naam zegt democratie hoog in het vaandel staan. Democratie is echter
geen statisch begrip. Ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat onze democratie, het
luisteren naar de burgers en ernaar handelen, een nieuw elan nodig heeft.
D66 Zeewolde wil dat Zeewoldenaren gehoord worden en dat de menselijke maat
terugkomt in de uitvoering. Onze lokale democratie moet een open, inclusief en
representatief samenspel zijn. D66 Zeewolde streeft naar vernieuwing van de
democratische processen.

D66 Zeewolde wil
● Samen besturen; voor elkaar en met elkaar.
● Burgeramendement.
● De menselijke maat terug in de uitvoering.
● Een open, inclusieve en representatieve democratie.
● Vernieuwing van de democratische processen.
● Een programmamanager Nieuwe Democratie.