Reces gemeenteraad,

De gemeenteraad van Zaanstad heeft vanaf zaterdag 10 juli 2021 tot maandag 23 augustus 2021 reces. Er zijn dus in deze periode geen politieke activiteiten op het stadhuis.

Voor onze raadsleden en steunfractieleden een periode om eens rustig na te denken over de afgelopen hectische weken.
Weken waar wij helaas afscheid van onze fractievoorzitter Martin Hoek moesten nemen vanwege gezondheidsredenen. Waar Flip Hoedemaeker gekozen is tot onze nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Waar Jan de Vries als voorzitter van een commissie van raadsleden een nieuwe start voor de Organisatie Ontwikkeling binnen het ambtelijke apparaat heeft opgestart. Waar Merel Kingma (weliswaar al een paar maanden geleden) en Guido van Zanen zijn geïnstalleerd als onze nieuwe steunfractie en waar Thijs de Lange onze nieuwe fractie assistent is geworden.

Onderwerpen zoals de Regionale Energie Transitie, Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie, woningbouw, opknappen openbare ruimte, aanpak illegale verkamering, uitvoeringsplan trillingen op de Dorpsstraat in Assendelft, verkeerscirculatie en ontsluiting Krommenie en nog vele andere zullen ook na de zomer regelmatig op de agenda terugkeren. Het geeft ons even rust en voorbereiding op de komende maanden, want de verkiezingsstrijd is al merkbaar begonnen in de raad.

De komende weken is bij ons de kandidaat stelling voor de verkiezingen geopend. Het geeft een goed gevoel dat wij in de fractie al vele signalen hebben ontvangen van nieuwe kandidaten die voor een verkiesbare positie op de lijst willen komen. Heel mooi te zien dat in de nieuwe aanwas veel diversiteit aanwezig is! Ik roep hierbij ook leden op die geen ambitie hebben om raadslid of iets dergelijks te worden om zich kandidaat te stellen. Wij willen een lange lijst van kandidaten en iedere stem telt!

Ik wens iedereen een prachtige zomer en veel gezondheid,

Rob Karst