Maak kennis met wethouder Annette Baerveldt

Vanuit mijn portefeuille een korte impressie waar ik mij momenteel mee bezig houd. Met de zwaar getroffen sectoren kunst, cultuur, toerisme en evenementen in de portefeuille ben ik ontzettend druk bezig om deze sector te behouden en onze culturele en ondernemers te ondersteunen.

Actualiteiten:

Ik ben onder de indruk van de veerkracht die de culturele sector laat zien en de creativiteit om telkens weer te kijken naar wat wel mogelijk is. ‘avonds de persconferentie van Rutte en de volgende ochtend vaak al nieuwe plannen om met de nieuwe maatregelen om te gaan. Voor 2020 hebben we de culturele sector goed kunnen ondersteunen dankzij de gelden van onze minister van Engelshoven en de provincie. Ook voor dit jaar zijn er weer gelden beschikbaar en zijn we op dit moment bij de sector aan het inventariseren welke steun nodig is en hoe we die gelden kunnen gaan inzetten  om de Zaanse cultuursector zo goed mogelijk te ondersteunen.

De tijd dat busladingen Aziatische bezoekers naar de Zaanse Schans kwamen is door Corona ineens voorbij, dus we richten ons nu meer op de bezoeker uit de regio. We hebben zoveel te bieden in de Zaanstreek! Dat moet iedereen weten en prikkelen om te komen en te genieten. De Zaanstreek is meer aandacht waard dan de tijd van een selfie! Mooi ook om te zien hoe onze ondernemers hier de schouders onder zetten.

Er wordt ook hard gewerkt in de portefeuille duurzaamheid,  circulaire economie en energietransitie. Met de klimaatveranderingen die steeds sneller gaan hebben we een enorme opgave te gaan om onze CO2 uitstoot te verminderen. Zaanstad heeft daarin een grote ambitie en ook een grote opgave in de woon werk gemeente die Zaanstad is. Afgelopen jaar hebben we de klimaattafels, het gesprek met de stad, noodgedwongen niet fysiek kunnen doen maar digitaal. Maar dat bleek ook het voordeel te hebben dat het ook laagdrempeliger was om deel te nemen, we zagen het aantal deelnemers toenemen. Ontzettend belangrijk omdat de klimaatopgave samen met inwoners en bedrijven moet worden opgepakt.

Deze maand komt het Klimaatakkoord 2.0 naar buiten, waarbij we voor het eerst ook een doorrekening van de maatregelen hebben gemaakt. Zo kunnen we zien waar we staan in onze ambitie en beter sturen. De regionale energie strategie (RES) en transitievisie warmte zijn grote projecten die van visie naar uitvoering moeten worden gebracht. Waar komen de windmolens en de zonnepanelen? Hoe past dat in onze andere ambities van woningbouw en landschap?

De discussie over de eventuele windmolens bij de Noorder IJplas levert al veel discussie op. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat bewoners ook eigenaar worden van de opgewekte energie? Hoe kunnen we nieuwe bronnen als warmte uit water en aardwarmte benutten, zodat we de biomassacentrale straks kunnen uit faseren als bron? Een enorme klus waarbij coöperatie met inwoners en bedrijven belangrijk is, waarbij ook belangrijk is: hoe houden we energie en warmte haalbaar en betaalbaar voor iedereen? Binnen de MRA zijn we nader aan het bekijken wat we kunnen doen om energiearmoede te voorkomen. Een belangrijk onderwerp waarvan ik een van de bestuurlijke trekkers ben.

Tot slot heb ik Democratische kwaliteit in mijn portefeuille. Daarmee ben ik onder andere met de organisatie bezig om te kijken hoe we onze Zaanse samenleving nog beter kunnen bedienen door het aantal bezwaren te verminderen door bijvoorbeeld mediation vaker in te zetten, op tijd de telefoon te pakken om besluiten uit te leggen en begrijpelijke taal te gebruiken. Een traject waarvan je op de lange termijn de resultaten ziet, maar erg belangrijk omdat we niet moeten vergeten dat we er als gemeente voor onze burgers moeten zijn