Er is (n)iets veranderd

Het voelt goed om weer terug te zijn. Terug in de vertrouwde Zaanse politieke bubbel. Ik zou er haast achter schrijven ‘van het Stadhuisplein’. Maar dat klopt natuurlijk niet. De Zaanse politiek is digitaal en online. Volkomen terecht natuurlijk. De overheid vraagt dit van de samenleving en dan moet je jezelf geen uitzonderingspositie geven. Zelfs onze koninklijke familie gaat digitaal. Al hadden die natuurlijk nog wat goed te maken.

Vertrouwd was de uitgebreide aandacht die de raad voor zichzelf had. De aanpassing van het Reglement van orde, zeg maar de spelregels van de raad, werd in drie sessies besproken. Na al voorbereid te zijn in een werkgroep. Je zou denken dat het op zich simpel is maar waarom zou je makkelijk doen, als het moeilijk kan. De grote climax vond plaats in de raadsvergadering. Eindeloze stemmingen over kansloze amendementen. Voordeel is natuurlijk wel dat je als tegenstander van digitaal vergaderen kunt roepen dat digitaal vergaderen niet werkt. Eerlijk gezegd is het noemen van alle namen bij de stemmingen eigenlijk ook wel leuk. Het geeft een ouderwets Toon Hermansgevoel. https://www.youtube.com/watch?v=vr9vmH0UGqw

Ik ben geen voorstander van het ongebreideld inzetten van het instrument ‘motie vreemd aan de orde’. In de raadsvergadering zijn er moties vreemd (breed) aangenomen, die laten zien waar het instrument voor bedoeld is. Ik noem er drie, die wij mee hebben ingediend. Vrijstelling giften voor bijstandsgerechtigden, halte Zaandam begraafplaats/hotels in stand houden en nieuwe opdracht MRA transitiecommissie. De laatste is unaniem ingediend en aangenomen en laat de kracht zien van een eensgezinde raad. Het deed heel wat stof opwaaien. Ik zal de details verder besparen maar het is goed om te zien dat deze raad best goed kan samenwerken. En dat het loont om de verbinding te blijven zoeken. Met respect voor waar we in verschillen.

Martin Hoek