Een globaal overzicht van de fractieactiviteiten

Beste lezers,

Terwijl er een flinke portie sneeuw en ijs op ons afkomt zit ik vandaag 5 februari 2021 rustig aan tafel te overpeinzen wat er zoal de laatste tijd op het politieke vlak heeft plaatsgevonden. Als eerste ben ik zeer verheugd dat Martin weer is aangehaakt bij de fractievergadering en het er gelukkig dus op lijkt dat hij Covid 19 heeft verslagen.

Onze wethouder van oa cultuur Annette heeft haar uiterste best gedaan om Covid compensatie vanuit de Provincie en het Rijk binnen te slepen en wij hebben haar uiteraard in deze ambitie ten volle gesteund. Cultuur is immers het cement van de samenleving. Theater Mijn is over de streep van levensvatbaarheid heengetrokken hetgeen ook zeer in het belang was van de leefbaarheid van de Kogerveldwijk.

Merel onze voormalige fractie assistent is onlangs beëdigd als steunfractielid en blaast haar partij op verschillende onderwerpen goed mee. Haar opvolger Guido voelt zich thuis in onze fractie en heeft net zoals Merel dat altijd heeft gedaan een uitstekende debat inbreng.

Rob zit bovenop de Corona problematiek. Hij heeft daarover direct contact met de GGD en onze burgemeester met name waar het gaat over de vaccinatie capaciteit. In Q2 zijn er miljoenen dosis vaccinatie vloeistof beschikbaar en moeten we er klaar voor zijn dat deze zo spoedig als mogelijk is ook daadwerkelijk gezet kunnen worden. Vaccineren is immers de weg naar normaal!

Flip heeft een brede portefeuille met stadsontwikkeling, MAAK Zaanstad, milieu, RES (regionale energiestrategie) en windmolens die als het aan onze buren ligt oa nabij de Noorder IJ plas zouden moeten komen. Een lastig probleem, iedereen wil wel een beter milieu maar oh wee als het te dicht op mijn achtertuin komt. Dan is men vaak om het op zijn Zaans te zeggen “teugen”

Michel vervangt nu voor een 2e periode van 16 weken Martin en dat is uiteraard niet eenvoudig om zomaar op een rijdende trein te stappen. Op de voorgrond treden valt dan ook niet altijd mee. Vooral zijn inbreng op de fractievergaderingen en de vaak spitsvondige onderling app contacten tijdens een Zaanstad Beraad en de raad helpen ons prima verder.

Zelf doe ik als “olieman” mijn best als tijdelijk fractievoorzitter om alles in goede D66 banen te leiden. Verder ga ik binnenkort in overleg met de Politie om van gedachten te wisselen over de wijkagent capaciteit. Een onderwerp wat mij al langere tijd bezig blijft houden. Ik verbaas me af en toe wel over het functioneren van de Raad, bijvoorbeeld over het AVANT project wat de verkeersstromen op de Thorbeckeweg moet doen stroomlijnen. Een project van heel veel miljoenen euro’s waardoor de agendacommissie in haar wijsheid 50 minuten tijd was ingeruimd om technische vragen te stellen. Tot mijn verbazing stelde een partij bij een ordevoorstel voor om vanwege het ontbreken van een document het van de agenda te halen. Komt volgende week terug.

Globaal heb ik geprobeerd om een indruk te geven die onlangs hebben gespeeld en hoop daarmee u een indruk te geven wat er zoal is gepasseerd.
Zijn er vragen over mag u mij te allen tijde contacten op
06-51346034

Met vriendelijke democratische groet,

Jan de Vries