Thijs Elderenbosch

Thijs Elderenbosch - Beeld: Thijs Elderenbosch

Thijs Elderenbosch sinds 2018 actief voor Weesp

  • 37 jaar
  • Amsterdam
  • Weesp

Thijs is geboren Amsterdammer en getogen Weesper. Sinds 2010 woont hij in Aetsveld. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid zat hij een aantal jaar in de MR van Daltonschool de Hobbedob. Tegelijkertijd zat hij in de GMR van scholenstichting Talent Primair, waarvan 2 jaar in het dagelijks bestuur.
Thijs is sinds 9 mei 2018 benoemd als lid voor D66 Weesp van de commissie Welzijn. Via deze weg iets kunnen beteken voor de mooie stad Weesp vindt hij een belangrijke drijfveer.