Iliaz Asruf

Beeld: Iliaz Asruf

Lokaal sterk

  • 31 jaar
  • Amsterdam
  • Weesp
  • Hij/hem

Iliaz wil zijn expertise de inzetten om ervoor te zorgen dat de inwoners van Weesp en Driemond kunnen blijven bouwen op hun lokale voorzieningen, en tegelijkertijd dat zij ervaren profijt te hebben van de kansen en mogelijkheden die de fusie met de Gemeente Amsterdam met zich meebrengt.

Gezondheidsongelijkheid bestaat, ook in Amsterdam, ook in Weesp en Driemond. Als afgestudeerd Gezondheidswetenschapper weet Iliaz hoe belangrijk de invloed van diverse factoren op ons welbevinden zijn: naast goede zorg zijn dat goed onderwijs, een gezonde leefomgeving en een gezond gedrag. Voor jong en oud. Voor iedereen. Daar zal Iliaz zich hard voor maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Aquamarin, daar woon ik, prachtige plek aan het water.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Meer gezondheidswinst voor iedereen.

Wat zijn drie zaken die jij wil veranderen?

  • Meer kansengelijkheid door onderwijs
  • Oplossingen voor de wooncrisis
  • Ook in Weesp meedoen met het preventieakkoord