Stadsgebied Weesp-Driemond

De Amsterdamse situatie met verschillende buurten, wijken, stadsdelen en de centrale gemeente is uniek voor Nederland. Inwoners weten wat goed is voor hun wijk of stadsdeel. D66 vindt de veertien kernwaarden van Weesp erg belangrijk. D66 Amsterdam heeft het bewaken van die kernwaarden opgenomen in het
verkiezingsprogramma voor heel Amsterdam.
D66 heeft zich het afgelopen vier jaar ingezet voor het tot stand komen van een Weesper bestuurscommissie, met een eigen begroting. Wij zijn blij dat deze bestuurscommissie er nu komt. De bestuurscommissie is de plek waar inwoners naartoe kunnen met hun ideeën, vragen en zorgen.

Bestuurscommissie Weesp-Driemond

D66 Weesp luistert naar de kiezer. Als de kiezer ons in de bestuurscommissie wilt, dan gaan wij graag die uitdaging aan! Wij vinden het belangrijk dat inwoners de ruimte krijgen om mee te denken. Zo maken wij samen met hen plannen om de eigen
omgeving beter te maken. Inwoners van Weesp en Driemond moeten kunnen blijven bouwen op de huidige, lokale voorzieningen en tegelijkertijd profiteren van de voordelen die de fusie met Amsterdam met zich meebrengt. D66 wil dat de bestuurscommissie Weesp-Driemond een succes wordt. Wij stellen voor elk jaar terug te kijken naar wat er goed en niet goed ging. Zo kunnen we elk jaar blijven verbeteren. Wij blijven inwoners doorlopend betrekken bij beleid en beslissingen. Daarom is D66 heel blij met Weesp begroot. We gaan hier graag mee door.

  • Kernwaarden centraal
  • Een succesvolle bestuurscommissie
  • Doorgaan met Weesp begroot