Bestuurscultuur en financiën

D66 vertrouwt op de duurzame kracht van de mensen in het dorp en betrekt ze actief. Niet omdat dat moet, maar omdat dit kansen oplevert voor iedereen en plannen beter maakt. Participatie is niet luisteren naar mensen, maar ze daadwerkelijk betrekken bij mogelijke oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we in het dorp gesteld staan. 
 
Heel veel mensen in Wassenaar zijn actief betrokken bij het dorp. De vele vrijwilligers en ondernemers komen met tal van ideeën om het om het dorp te verbeteren. De gemeente Wassenaar heeft inwonersparticipatie hoog in het vaandel staan maar het komt nog te vaak voor dat mensen of inwoners de weg in het bestuurlijke domein niet kunnen vinden of dat het gemeentelijke apparaat niet actief aan de slag gaat met burgerinitiatieven. De bestuurscultuur van Wassenaar moet veranderen, in de 21 eeuw bestuur je niet voor maar met de inwoners en ondernemers.

Wassenaar heeft afscheid genomen van de WODV en gaat zelfstandig verder. De Wassenaarse gemeenschap is gebaat bij goede dienstverlening door de gemeente en een kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat.

Lees meer

Gezien de omvang van de gemeente, is het aantal fulltime werkende wethouders beperkt, maar de uitdagingen groot. Dit betekent voor collegeleden dat de werkdruk hoog is. De verbinding met de gemeenteraad vraagt continu aandacht.

Lees meer

Wassenaar is een klein dorp, waar men elkaar kent en de lijnen kort zijn tussen bestuurders, gemeenteraadsleden, inwoners en ondernemers. Dat is een groot goed, maar dit levert ook potentiele integriteitsrisico’s op. Juist in zo’n hechte omgeving moet er daarom veel aandacht worden gegeven aan veiligheid, integriteit en het voorkomen van ondermijning.

Lees meer

In juli 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze bundelt en moderniseert wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en milieu. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers tijdig en zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving.

Lees meer

Wassenaar is een dorp met een grote internationale gemeenschap: bijna 20 procent van de inwoners is “expat” of “international”. De internationale gemeenschap stimuleert de lokale economie, onderhoudt landgoederen en monumentale huizen en zorgt voor dynamiek en verjonging.

Lees meer