Openbaarheid

Vrijdagmiddag 22 september vindt de informatiebijeenkomst over het aangepast bestemmingsplan Vlietland plaats. Om onduidelijke redenen zijn pers en initiatiefnemers van de door 17.000 mensen getekende petitie om Vlietland groen en openbaar te houden, niet welkom. Bovendien is volstrekt onduidelijk hoe de op 16 september gegeven belofte van Leidschendamse wethouder Bremer om alle vragen van de petitionarissen te beantwoorden, georganiseerd wordt. Onacceptabel voor D66.

D66 Voorschoten wil vanavond in de raadscommissievergadering via een ingelast agendapunt wethouder Zoetemelk vragen om de organisator zeer dringend te verzoeken de pers toegang te
verlenen tot deze bijeenkomst. Andere partijen zoals GL, PvdA en SP steunen dit verzoek. Ook wil D66 dat de Voorschotense wethouder nogmaals dringend vraagt om de woordvoerder van de petitie
hun visie te laten toelichten. Bovendien wil D66 duidelijkheid hoe en wanneer de vragen van de petitie indieners worden beantwoord, zoals wethouder Bremer vorige week in het openbaar heeft
toegezegd.

‘Ik kan geen enkele reden bedenken waarom het onmogelijk is om een openbare, transparante bijeenkomst te organiseren waarin ook een andere visie aan bod komt over het onderwerp waar mensen zich enorm verbonden mee voelen.’ zegt boze D66 woordvoerder Jolien Schroot. ‘Dit krast in mijn democratische hart, jaagt mensen weg van politiek en als volksvertegenwoordiger kan ik dit niet
uitleggen aan inwoners.’ De informatiebijeenkomst is voor iedereen te volgen via de livestream op de website van de gemeente Leidschendam. Die livestream heeft zijn beperkingen waardoor de
interacties in de zaal buiten beeld blijven.