D66 vraagt college naar beleid ruimtelijke inpassing windturbines

Inwoners van de Dobbewijk vragen aan onze gemeente aandacht voor het plaatsen van windturbines in hun wijk. Terecht en een onderwerp dat D66 breder wil bekijken. Op de vraag waar, hoeveel en onder welke voorwaarden windturbines in ons dorp het beste geplaatst kunnen worden is een afgewogen antwoord nodig. De partij heeft meer vragen over de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. D66 heeft het college daarom verzocht een notitie hierover te schrijven.

D66 staat uiteraard positief tegenover hernieuwbare energie-opwek. De partij vertrouwt op bestaande wet- en regelgeving over bijvoorbeeld veiligheid en geluid. Ze vraagt zich wel af of en hoe we momenteel het ruimtelijke aspect hebben geregeld in ons dorp om wildgroei te voorkomen en of hier meer beleid voor nodig is. De bewoners van de Dobbewijk hebben hier terecht naar gevraagd. ‘Hoe combineren we als gemeente dit vraagstuk met de uitvoering van de nieuwe omgevingswet?’ vraagt fractievoorzitter Jolien Schroot aan het college.

De energie transitie versnelt nu er druk ontstaat om alternatieve oplossingen te realiseren voor het opwekken en opslaan van energie als gevolg van het volle elektriciteitsnetwerk en de hoge prijzen door de Oekraïne-oorlog. Op zich is die versnelling positief nieuws. Besturen is vooruitzien en D66 verwacht meer dan alleen aanvragen voor windturbines, bijvoorbeeld voor het plaatsen buurtaccu’s.

‘D66 vindt het belangrijk om ruimtelijke objecten zoals transformatorhuizen en windmolens op een logische en zo goed mogelijke wijze in te passen in ons dorp.’ aldus Schroot. ‘Het is een nieuw vraagstuk waar we interessante kansen zien. Wij zijn bijvoorbeeld voorstander van zoveel mogelijk lokaal eigendom en vragen onder meer aandacht voor het beschikbaar stellen van stukjes gemeentegrond’.

De schriftelijke vragen zijn te lezen op Document voorschoten – Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 293 D66 over ruimtelijke gevolgen energietransitie.doc – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Over enkele weken geeft het college antwoord.