Karin Akkers

Beeld: Eline Bollaart

Karin is als secretaris het eerste aanspreekpunt voor de leden en zorgt dat alle vragen snel en duidelijk op de juiste plek terecht komen. Daarnaast bewaakt ze de korte- en langetermijnagenda van de afdeling en zorgt dat de juiste onderwerpen op het juiste tijdstip voorbereid en opgepakt worden. Hiervoor organiseert de secretaris bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen en bereidt deze voor.

In nauwe samenwerking met het bestuurslid communicatie zorgt de secretaris er voor dat informatie over de vereniging en de procedures – bijvoorbeeld in aanloop naar verkiezingen – op tijd bij de leden terechtkomt. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Karin via [email protected].