Duurzaam handelen is goed voor Steenwijkerland

D66 vindt dat de gemeente zich in moet zetten om duurzaam energie op te wekken in de eigen gemeente om aan haar energiebehoefte te voldoen. De inwoners van Steenwijkerland moeten zoveel mogelijk profiteren van de duurzame energie die in de eigen gemeente wordt opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld door energiebedrijven een deel van de opgewekte energie te laten afdragen aan de gemeenschap. Ook is het mogelijk dat inwoners via coöperaties of een gemeentelijk energiebedrijf participeren in de opbrengst van het opwekken van duurzame energie. Duurzaam leven is echter meer dan alleen duurzaam energie opwekken.

Daken van (bedrijfs)panden volleggen: wind en zon op 1 locatie

De gemeente ondersteunt ondernemers die op grond van de Wet Milieubeheer de daken van hun bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen. Indien de daken groter zijn dan de ondernemers nodig hebben om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, spoort de gemeente de ondernemers aan om de resterende ruimte te beschikking te stellen aan inwonerscollectieven (coöperatie of een gemeentelijk energiebedrijf).

D66 wil zonnepanelen en windmolens zoveel mogelijk samen op één locatie. Uit de afspraken inzake de Regionale Energie Strategie (RES) volgt dat 50% van de duurzame energie moet worden opgewekt door wind. Hieraan wordt nog niet voldaan, er zal dus meer geïnvesteerd moeten worden in windenergie. Uit onderzoek zal moeten blijken welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. Inwoners in de directe omgeving krijgen het nadeel van de aantasting van hun leefomgeving gecompenseerd via afdrachten van de energieopwekker.

Inwoners delen mee in de opbrengsten van opwekking duurzame energie

In het RES bod is op initiatief van D66 opgenomen dat de gemeente bij het opzetten van duurzaamheidsprojecten de voorwaarde van 50% lokaal eigenaarschap moet opnemen. Dat kan via de oprichting van lokale energiecoöperaties of (als uiterste middel) een gemeentelijk energiebedrijf. Door kleinschalig op veel manieren te investeren en te experimenteren met nieuwe energiebronnen, energietransport en energieopslag, spreiden we het risico en maken we echte stappen voorwaarts in de energietransitie.

Duurzaamheid is meer

Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van regenwater, voldoende laadpalen, mogelijkheden voor deelauto’s en deelfietsen, klimaatadaptatie door minder verstening en betere waterafvoer, circulariteit, het zijn allemaal aspecten die van belang zijn voor een duurzaam samenlevingsklimaat.

Ook is het belangrijk naar mogelijkheden te zoeken om grondstoffen te hergebruiken of, nog beter, grondstofgebruik terug te dringen waardoor minder energie nodig is.

D66 wil inwoners ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het plaatsen van ‘Hé jij daar’ borden om mensen op asociaal weggooigedrag te wijzen kan daartoe bijdragen. Het aanleggen van bloemperken rondom ondergrondse containers moet voorkomen dat afval rondom deze containers gedumpt wordt. Dat komt de de samenleving ten goede. Daarom wil D66 dat de gemeente volop inzet op alle vormen van duurzaamheid.

Uitbreiding van watertappunten

Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van regenwater, voldoende laadpalen, mogelijkheden voor deelauto’s en deelfietsen, klimaatadaptatie door minder verstening en betere waterafvoer, circulariteit, het zijn allemaal aspecten die van belang zijn voor een duurzaam samenlevingsklimaat.

Ook is het belangrijk naar mogelijkheden te zoeken om grondstoffen te hergebruiken of, nog beter, grondstofgebruik terug te dringen waardoor minder energie nodig is.

D66 wil inwoners ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het plaatsen van ‘Hé jij daar’ borden om mensen op asociaal weggooigedrag te wijzen kan daartoe bijdragen. Het aanleggen van bloemperken rondom ondergrondse containers moet voorkomen dat afval rondom deze containers gedumpt wordt. Dat komt de de samenleving ten goede. Daarom wil D66 dat de gemeente volop inzet op alle vormen van duurzaamheid.