Optimale verbindingen en duurzaam vervoer

Om alle prachtige kernen en de natuurgebieden in Steenwijkerland te verbinden is een goed onderhouden wegen-, fiets-, en wandelpadennetwerk nodig. Dit is ook nodig voor het woon-werkverkeer. Het liefst verplaatsen we ons lopend of op de (elektrische) fiets. Is de afstand te groot om te lopen of te fietsen dan met het openbaar vervoer en als het echt niet anders kan met de auto. D66 wil in Steenwijkerland het autoverkeer terugdringen en het fietsen en wandelen bevorderen.

Auto trekt zich terug

Klimaatverandering maar ook de toename van verkeer vraagt om een andere wijze om ons te verplaatsen. Gemeente Steenwijkerland heeft in 2020 daarom een mobiliteitsvisie vastgesteld. De uitwerking en invoering daarvan vergt veel geld en inspanning.
D66 wil dat ontsluitingswegen in centra zo veel mogelijk worden ingericht als fietsstraat. Daar is de auto te gast. De auto trekt zich zoveel mogelijk uit het centrum. Gratis parkeren kan alleen nog op parkeerplaatsen buiten het centrum. Vrachtwagens laden buiten de bebouwde kom hun goederen over naar elektrisch vervoer.

Meer voorzieningen voor de fiets

De toename van het aantal fietsers vraagt om (bewaakte) fietsstallingen en voldoende oplaadpunten voor e-bikes. Het realiseren van voetganger/fietstunnels (nabij NS-station en spoorwegovergang) is een langdurend traject en moet daarom al in 2022 starten. Dit kan de gemeente financieren door geld te vragen voor lucratieve bestemmingswijzigingen in het centrum. Werknemers worden verleid om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. De gemeente als een van de grootste werkgevers in Steenwijkerland geeft het goede voorbeeld. Ambtenaren die in Steenwijk(erland) (komen) wonen worden extra beloond.