Passende zorg, hulp in de buurt en betekenisvolle sociale contacten

Als inwoner kun je behoefte hebben aan hulp, zorg of aan betekenisvolle sociale contacten. Bijvoorbeeld om vitaal en gezond te blijven. Of contacten die helpen bij het opvoeden, opgroeien en zinvol leven. De gemeente heeft tot taak om te zorgen dat die hulp en zorg beschikbaar is. Ook kan zij hulp bieden bij het leggen van betekenisvolle contacten.

Deskundige hulpverlener is spin in het web voor een integrale aanpak

De gemeente levert zelf geen hulp, zorg of sociale contacten. De gemeente heeft wel tot taak om partijen te selecteren die (goede) zorg en hulp kunnen bieden. De gemeente zorgt voor deskundige hulpverleners op schakelposities. Deze hulpverleners kunnen eenvoudige en complexe situaties onderscheiden en hebben goed inzicht in de zorgbehoefte van de inwoners en hun (leef-) omgeving. Zij weten welke zorg passend is voor de inwoner en brengen zorg en behoefte bij elkaar. Zij kunnen mee bewerkstelligen dat indien nodig, zwaardere zorg geboden wordt.

Voorbeelden van deze hulpverleners op schakelposities zijn de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-er), de wijkverpleegkundige en de sociale werker. De gemeente zorgt ervoor dat deze hulpverleners eenvoudig te vinden en te bereiken zijn. Via deze hulpverleners heeft iedereen die dat nodig heeft toegang tot een netwerk van deskundigen.

Een bezoek aan de inwoner/ aan het gezin is het begin van alle hulp

D66 wil dat de aanpak van de hulpverlening altijd gericht is op het hele gezin, de omgeving en het (sociale) netwerk van de inwoner die zorg nodig heeft. Daarom begint de hulp altijd met een bezoek van de deskundige hulpverlener aan de inwoner. Zo kan de hulp worden afgestemd op de inwoner en zijn (leef-)omgeving. Dit geldt voor de jeugdzorg, ouderenzorg, voor alle zorg.

Centrale ontmoetingspunten

In Steenwijkerland heb je eenvoudig toegang tot sociale activiteiten. In iedere kern bevinden zich centrale ontmoetingspunten waar inwoners betekenisvolle sociale contacten kunnen opdoen en onderhouden door sport, spel en andere activiteiten, boeken kunnen lenen, spullen kunnen laten repareren. Hier kunnen initiatieven ontstaan voor verbetering van de leefbaarheid en de individuele ontwikkeling. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van deze initiatieven en verwerkt de resultaten tot gemeentelijke plannen. Fysiek of online kunnen inwoners rechtstreeks vragen stellen over alles wat hun bezig houdt van buurtbemiddeling, mantelzorg, tot bijvoorbeeld maatwerkvoorzieningen.