Sport, onderwijs, cultuur en kunstorganisaties zoeken de inwoner op

In Steenwijkerland zoeken we de inwoner op om ze te verleiden en uit te dagen met inspirerende programma’s op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en kunst. Met voor elk wat wils.

Het welzijn van inwoners is van groot belang

Sport, onderwijs, cultuur en kunst zijn belangrijk voor het welzijn in de samenleving en zorgt er voor dat inwoners vitaal, gezond en met elkaar in verbinding blijven. Sport, cultuur en kunst zorgen voor energieopbouw, ontspanning en plezier. In verbinding met elkaar blijven gebeurd ook steeds vaker digitaal en de ontwikkelingen op dat gebied gaan snel. Onderwijs kan inwoners die dat nodig hebben helpen digitaal vaardiger te worden.

Verleiden en uitdagen door aan te sluiten bij de leefwereld

Verenigingen/organisaties die zich met sport, onderwijs, cultuur en kunst bezig houden, zoeken kinderen, jongeren en ouderen in de gemeente actief op en verleiden hen om mee te doen aan activiteiten. Door deze actieve en integrale benadering zoeken verenigingen aansluiting bij de leefwereld van inwoners en worden de inwoners uitgedaagd om nieuwe activiteiten te ontplooien. Deze actieve en integrale benadering is voor D66 een voorwaarde voor subsidieverlening aan de betreffende verenigingen/organisaties. Zo komt het geld daar terecht waar de meeste behoefte is.

De uitvoering van het Integraal Huisvestings Plan voor onderwijsinstellingen in de gemeente Steenwijkerland (IHP) wordt versneld door scholen sneller samen te voegen in één gebouw.

Iedereen een basisuitrusting

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld zo wordt gezegd. Maar dat betekent niet dat er geen armoede is in Nederland. D66 Steenwijkerland wil in de komende raadsperiode actief aandacht voor de armoede in onze gemeente en wil dat de gemeente D66 maatregelen neemt voor de bestrijding van de armoede. Zo mag armoede geen reden zijn om niet deel te kunnen aan sport, onderwijs, kunst en cultuur.

Om de drempel tot sport, onderwijs, kunst en cultuur zo laag mogelijk te maken, wil D66 een KopPas invoeren. Deze KopPas wordt gratis beschikbaar gesteld aan inwoners(groepen) die extra uitgedaagd moeten worden om deel te nemen. Met die pas zijn lidmaatschappen en toegangskaarten goedkoper en zullen meer inwoners kunnen deelnemen aan sport, onderwijs, kunst en cultuur.
Zo zorgt de gemeente ervoor dat alle inwoners over een basisuitrusting kunnen beschikken om deel te nemen aan de samenleving. Tot die basisuitrusting behoort bijvoorbeeld een fiets, een computer, sportspullen, muziekinstrumenten, tekenspullen, zwemlessen, etc. voor elk kind die het nodig heeft.