D66 wil ondernemers ondersteunen. Door minder regels moet het eenvoudig zijn om een onderneming te starten. Ook wil zij ondernemers ondersteunen om zich verder te ontwikkelen en duurzamer te worden.  Vernieuwende bedrijven worden actief naar Steenwijkerland gehaald.

Aantrekkelijke gemeente voor vernieuwende en duurzame ondernemers

Ondernemers met nieuwe duurzame ideeën worden enthousiast gemaakt om zich hier te vestigen. Ze worden actief wegwijs gemaakt (door sterke en stevige netwerkverbanden) waardoor ze snel een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Steenwijkerland heeft een goed ondernemersklimaat met ruimte voor kennisbroedplaatsen, oefenwerkplaatsen en testlocaties voor ondernemingen in de scheepsbouw, kunststofindustrie maar ook voor maakbedrijven van agrarische machines. D66 wil dat de gemeente mogelijkheden biedt voor innovatieve oplossingen.
Ook vindt D66 het belangrijk dat ondernemers zich inzetten voor een brede en inclusieve arbeidsparticipatie.

Ruim baan voor kruisbestuiving

Ondernemers worden door de gemeente zoveel mogelijk geholpen om zich te ontwikkelen, te verduurzamen en te vernieuwen zodat ze de lokale, de regionale en zelfs de internationale markt kunnen (blijven) bedienen.  De gemeente helpt bedrijven om elkaar te ontmoeten om tot kruisbestuiving te komen waardoor bedrijven elkaar kunnen ondersteunen en versterken. De gemeente zet in op sterke ketenpartners die samen kansen pakken. 

Een leven lang leren

De Human Capital Agenda is het programma van de provincie Overijssel waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. Werknemers in sectoren waar banen verdwijnen worden omgeschoold zodat zij aan het werk kunnen in een sector waar banen ontstaan. Dit doet de provincie in samenwerking met onderwijsinstellingen, ondernemers en arbeidsregio’s.

D66 ondersteunt dit en de inzet van het gemeentebestuur is actief gericht op het tegengaan en oplossen van werkloosheid die ontstaat omdat de maatschappij vraagt om andere beroepen. De gemeente faciliteert omscholing door ervoor te zorgen dat de meeste vormen van onderwijs digitaal aangeboden worden. Leren is de basis van vernieuwen. Daarom gaat de aandacht van D66 uit naar blijven leren voor alle leeftijden.