Het geld van de gemeente wordt besteed ten behoeve van de inwoners

Het gemeentebestuur besteedt haar geld ten behoeve van de inwoners op een eerlijke en transparante manier.

Begroting is leidend

Het gemeentebestuur volgt bij uitgaven hetgeen daarover in de begroting is vastgelegd en is voorzichtig met tussentijdse uitgaven. Het gemeentebestuur moet het nut en noodzaak van tussentijdse uitgaven (dus boven de begroting) goed onderbouwen.

Ambtenaren doen het zelf

D66 wil de kosten van externe rapporten en externe adviesbureaus verminderen. Daar waar mogelijk worden rapporten door eigen ambtenaren geschreven. Slechts op gebieden waar eigen ambtenaren onvoldoende kennis hebben worden externe adviseurs ingezet. D66 vindt dat inzet van externe adviseurs dient te geschieden op basis van voordoen – meedoen – zelf doen. Op die wijze wordt de deskundigheid van onze ambtenaren versterkt.

Sparen voor grote uitgaven

De gemeente reserveert geld voor grote projecten. Bij ieder investeringsvoorstel wordt aangegeven wat het rendement is in terugverdientijd of in maatschappelijk rendement. Indien gereserveerd geld na de afgesproken periode niet is gebruikt, vloeit het terug naar de algemene reserve zodat het een andere bestemming kan krijgen.