Publicaties

Politiek moet open, eerlijk en transparant zijn. Welke keuzes zijn er gemaakt en waar heeft de partij zich afgelopen jaren voor ingezet? Op deze pagina kun je al deze informatie terugvinden.

De gemeenteraad van Steenwijkerland vergadert in de raadszaal.

De gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering. Beeld: D66

Soms verschijnen er nieuwsberichten die vragen oproepen of zijn de keuzes die het college maakt niet helemaal helder. Als raadslid kun je hierover schriftelijke vragen stellen om dit te verduidelijken.

Een motie is een middel van de gemeenteraad waarmee je een discussie wilt aanzwengelen. In de raad laten de politieke partijen hun visie hierover horen en wanneer er een meerderheid is, wordt de motie aangenomen. Hiermee kun je oproepen om een bepaalde koers in te zetten of bijvoorbeeld oproepen tot meer transparantie.

Met een amendement kun je een raadsvoorstel wijzigen. Hier vind je het overzicht van onze ingediende amendementen.

Voor elke verkiezingen schrijven we een verkiezingsprogramma. Van gemeenteraad, Provinciale Staten of voor de Tweede Kamer kun je die hier teruglezen.