Werk maken van ‘zon op dak’

Zon op dak in Steenwijkerland. Daar moeten we vol op inzetten. Niet alleen wat D66 betreft, maar daar zijn alle partijen het in de raad over eens. Om dit concreet te maken en meer daken vol te leggen, stelde D66 een motie voor om hier echt werk van te maken. Bijna de gehele raad (op GroenLinks na) stemde tegen.

Daken van bedrijven volleggen

Hoe mooi zou het zijn dat het in Steenwijkerland lukt om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. Zo maken we een versnelling in de energietransitie en scheelt het mogelijk ook hectares weiland die anders omgetoverd worden in zonneparken. We hebben diverse bedrijven gesproken met ruimte op hun dak en ze willen graag dit realiseren. De ruimte die ze overhouden na hun eigen energieverbruik zelf op te wekken, willen ze dit ook inzetten voor inwoners van Steenwijkerland. Het probleem is alleen dat er een verzwaring van het netwerk moet komen. Netbeheerders als Enexis die willen graag, maar moeten wel concreet weten wat het aanbod is. Daar ligt de taak van de gemeente: breng partijen bij elkaar.

Rol voor
Omgevingsdienst
IJsselland

In een werkvergadering stelde D66 een vraag aan de Omgevingsdienst IJsselland. ‘Zou de Omgevingsdienst openstaan om bij bedrijven te inventariseren hoe het ervoor staat met zon op dak?’ Dat vonden ze een creatief voorstel en willen ze graag oppakken. De Omgevingsdienst komt immers al langs bij bedrijven voor inspectie en dan kunnen ze dit in het gesprek meenemen. Daarnaast zijn bedrijven op grond van de Wet Milieubeheer verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Als gemeente kun je bedrijven hiermee helpen.

Motie om inventarisatie van bedrijven te maken

Om hier een versnelling aan te geven diende D66 dinsdag een motie in. Deze motie roept op om een inventarisatie te maken van hoe het ervoor staat met energiemaatregelen van bedrijven. In die inventarisatie wordt ingegaan op: hoeveel is er gerealiseerd; wat is er nodig om maatregelen te nemen en is er ruimte om in te zetten voor ons RES-bod, zodat inwoners als collectief hier panelen op kunnen plaatsen.

Overbodig‘, ‘Laat de bedrijven dit zelf oppakken‘, ‘Geef ze de ruimte‘, ‘Het is al bekend‘ … Dat waren reacties van andere fracties op deze motie. Helaas heeft de motie het hierdoor niet gehaald, terwijl er nog genoeg dak beschikbaar is. Als het allemaal zo gemakkelijk was als de rest van de raad noemt, dan verbaast het D66 dat dit niet al geregeld is. Kansen op echt werk te maken van zon op dak wil de raad dus niet, maar houdt het liever bij mooie woorden.

Een dak wordt voorzien van zonnepanelen. Beeld: D66