Vragen over containers binnenstad Steenwijk

Naar aanleiding van vragen van D66 en een motie met het CPB heeft het college toegezegd om de containers in de binnenstad van Steenwijk als pilot te vervangen door ondergrondse containers. Dit zou eind 2021 geregeld zijn, maar er is nog niets gedaan. Daarom stelt D66 vragen over de voortgang hiervan.

Pilot starten met ondergrondse containers

Een jaar geleden stelde D66 al vragen over de containers in de binnenstad. Er leek een wildgroei te zijn ontstaan, terwijl dat volgens de APV niet is toegestaan. Het college gaf aan om een pilot met ondergrondse containers af te ronden vóór 1 juli 2021 om vervolgens vanaf 1 januari 2022 een structurele oplossing te hebben. Deze pilot is er helaas niet van gekomen en nu zijn we een jaar verder zonder vooruitgang.

Motie pilot en oplossing ook inzetten in andere kernen

Op 21 april 2021 dienden wij met het CPB, CDA en BGL een motie in als vervolg van deze vragen. Er was nog weinig actie gekomen en we willen graag dat hier een oplossing voor komt. Het college heeft toegezegd om per 1 juli 2021 de ondergrondse containers te realiseren. Dit ter vervanging van de vele maxi-containers in de Kalverstraat en Waagstraat. Na zes maanden zou dit geëvalueerd worden.

In de Kalverstraat in Steenwijk staan diverse containers onder het toeziend oog van de Steenwijker Toren.

Containers in de Kalverstraat. Beeld: D66

De volgende vragen
stelt D66

Het is inmiddels februari en het college heeft nog niets uitgevoerd. De datum van 1 juli 2021 was mede ingegeven in verband met de aanvang van het toeristenseizoen. Als we kijken naar komend toeristenseizoen, zien we dat deze al medio april (Pasen) gaat starten. D66 heeft vragen over de voortgang van deze pilot.

  • Wat is de reden dat de pilot met ondergrondse containers nog niet is gerealiseerd?
  • Welke stappen heeft het college tot nu toe ondernomen om de ondergrondse containers te realiseren, zodat de maxi-containers in de Kalverstraat en Waagstraat verdwijnen?
  • Met het oog op aanvang van nieuwe toeristenseizoen: Wanneer zijn de ondergrondse containers gerealiseerd?