Rechter tikt gemeenteraad op de vingers

Een jaar geleden op 30 maart was er in de gemeenteraad een wijziging van een bestemmingsplan besproken. Een inwoner wilde een bedrijf starten aan de Tukseweg 136. Op D66 na, stemde de gehele raad tegen dit voorstel. Nu heeft de rechter de gemeenteraad op de vingers getikt.

Wat ging vooraf?

Het onderwerp lag gevoelig in de raad en meerdere inwoners spraken in de raad in tegen de komst van dit bedrijf. Op basis van de huidige bestemming was volgens D66 meer mogelijk, dan met de beoogde bestemmingsplanwijziging. De ligging van het beoogde bedrijf, met woning, zou daarnaast ook mooi als bufferzone kunnen fungeren tussen wonen en de Dyka. De meerderheid van de raad vond dat ze dit bedrijf moesten weren op deze locatie, ook al was hier geen juridische onderbouwing van. Tot zover de ‘ja-mits houding van de gemeenteraad’.

Opkomen voor
de inwoners

Het komt voor dat meerdere inwoners vinden dat één inwoner zijn of haar rechten niet mag uitoefenen. Voor mij als raadslid is dat dan het moment om lef te hebben en op te komen voor die inwoner, ook al is het er maar één. Ook al kost het je misschien stemmen. Dat is je taak als raadslid. Je legt een eed af waarin staat dat je geen gunsten geeft om als raadslid benoemd te worden. Het is voor een gemeente immers onmogelijk om alle inwoners tevreden te stellen.

Raad van State ondersteunt pleidooi D66

D66 heeft die moeilijke keuze moeten maken en als enige voor gestemd op een aanvraag van een ondernemer voor een auto elektronicabedrijf in Tuk. De Raad van State steunt die keuze en vindt dat de raad een helder motief moet geven voor de afwijzing.

Artikel van 4 februari 2022: Gemeenteraad krijgt huiswerk van rechter Beeld: De Stentor