Motie oprichten energiebedrijf Steenwijkerland

De kranten staan er inmiddels vol van, maar voor D66 is dit geen verkiezingsretoriek. Het is een oprechte noodkreet om werk te maken van de energietransitie. Daarom dienen we de motie in voor het oprichten van Energiebedrijf Steenwijkerland.

Stenen in de vijver gooien

Vandaag staat een ingezonden brief van de heer Zwahlen uit Steenwijk in de krant. Ik had het niet beter kunnen zeggen. We hebben als D66 al heel wat stenen in de vijver gegooid, zonder het beoogde effect. Maar D66 kan er gewoon niet mee stoppen, want we vinden dit te belangrijk voor onze inwoners. D66 heeft bij de eerste begrotingsvergadering in 2018 gelijk 4 moties ingediend inzake duurzaamheid. Omdat de energietransitie zo belangrijk is én omdat lage en middeninkomens straks de rekening niet meer kunnen betalen. Hoge inkomens wel, maar ze zullen veel minder overhouden als we de verdienmodellen in handen geven van de energiecowboys.

D66 heeft het college telkens weer gevraagd: schuif die oplossingen niet voor je uit, ga niet shovelen. Stel geen beslissingen over het duurzaamheidsbeleid uit, kijk en denk integraal. Maar wat is er nou gebeurd? We hebben straks 2,5 zonnepark in onze gemeente gerealiseerd. Dat is slechts zo’n 40 hectare, terwijl we 125 hectare nodig hebben. Dat heeft de raad immers zelfs vastgesteld, maar verder hebben we niks.

Goed, waarom dan een energiebedrijf?

Omdat de energiebehoefte en energie-opwek problemen veroorzaakt die niet eenvoudig op te lossen zijn. Dat moet volgens D66 niet binnen het gemeentelijk apparaat gebeuren maar dat kan op afstand. Hierdoor heeft de raad goed zicht op wat er gebeurt, kan de raad goed aansturen en goed controleren. Dat hebben we als gemeenschap altijd gedaan met ingewikkelde bedrijfsvoeringen. Denk aan de logistiek van het treinverkeer, waterleidingbedrijven, sociale woningbouw, etc.
Dat betekent dus niet dat we als gemeenteambtenaren zelf zonnepanelen gaan leggen, of windmolens gaan bouwen of sleuven gaan graven voor de elektriciteitskabels. Nee dat betekent dat de organisatie die we gaan oprichten alles coördineert. Die kan alles in kaart brengen; vragen van inwoners en bedrijven beantwoorden; partijen bij elkaar brengen. En vooral: zorgen dat inwoners en bedrijven in hun energiebehoefte kunnen voorzien, tegen een redelijke prijs. En zorgen ook dat die elektriciteitsnetwerken optimaal gerealiseerd kunnen worden.

Het allerbelangrijkste is dat die organisatie over de inkomsten en de uitgaven gaat van de energie. Het energiebedrijf Steenwijkerland neemt het verdienmodel onder haar hoede en houdt uitgaven zo laag mogelijk. De inkomsten komen zo ten gunste aan onze eigen inwoners. Met een sterk regisserende gemeente, had de markt dat ook gekund. Dan moeten de lusten en de lasten goed verdeeld worden. Maar dan moet de gemeente die regie wel kunnen nemen.

Goedkope en
betrouwbare energie

De welvaart van al onze inwoners en ondernemers is al jaren gebaseerd op goedkope en betrouwbare energie. Goedkope en betrouwbare energie. Ik herhaal het nog een keer, goedkope en betrouwbare energie. En de energie in Steenwijkerland is voor de meeste huishoudens niet meer goedkoop. Behalve dan voor die huiseigenaren en ondernemers die geheel zelfvoorzienend zijn. Dat hebben ze kunnen doen van subsidies, dus het geld van ook de andere inwoners.

Het is de hoogste tijd dat de gemeente Steenwijkerland de regisserende rol uitbesteed aan een aparte gemeentelijke organisatie die volledig transparant is, zodat raad inwoners en ondernemers van Steenwijkerland aan het stuur kunnen blijven zitten. Zodat de energielevering goedkoop en betrouwbaar blijft. Alles voor de welvaart van Steenwijkerland. Daarom dient D66 hiervoor vanavond deze motie in: het oprichten van energiebedrijf Steenwijkerland.
Lees de motie hier terug.