Ingezonden brief: Er gaat iets niet goed in Steenwijkerland

Politiek Steenwijkerland is al een aantal jaren bezig om de duurzaamheidsagenda en de energietransitie handen en voeten te geven. Hier wél een zonnepark en daar niet. Wie legt het aan? Wie profiteert er dan van? En op welke wijze? Willen we wel of niet ( grote) windmolens in de gemeente? Er ligt wel een regionale en landelijke opgave. De zogenaamde ‘Regionale Energie Strategie’, afgekort de RES.

De tijd tikt door

Veel beleid, laat staan uitvoering, is nog niet uit de verf gekomen. Ja, nu mogen agrariërs kleine windmolens voor eigen gewin plaatsen. Of molens van 28 meter hoogte, klein zijn te noemen laat ik aan ieders fantasie over. De plus minus 44.000 inwoners van Steenwijkerland dreigen de dupe te worden van deze traagheid. De zogenaamde energiecoöperaties van binnen en buiten de gemeente storten zich als aasgieren op de argeloze inwoner. De politiek werpt ze wat snoepjes toe. Minimaal 50% zeggenschap in een project. Echter we zien onder andere bij de initiatiefnemer van bijvoorbeeld het zonnepark Wanneperveen, dat daar nogal wat weerstand tegen is.

Energiecowboys

Laten we ophouden met die lieden. Ik noem ze energiecowboys. Ze zijn er alleen maar voor eigen gewin. Er zijn inmiddels energiecowboys die in de Quote 500 staan, maar dan wel over de ruggen van de onwetende inwoner. Toch is er een klein beetje hoop. Tijdens de laatste politieke markt waren er een paar woordvoeders in de gemeenteraad die verwoorden dat we nu op moeten houden met dit beleid en opnieuw moeten beginnen met een ander beleid. Chapeau. Maar de vraag is: hoe dan?

Richt een lokaal energiebedrijf op

In navolging van andere gemeenten, is daar het antwoord, zoals onder andere in Twente en de Achterhoek. Richt een lokale energiecoöperatie op, of energiebedrijf, zodat deze 100% in eigendom is van de gemeente. De zeggenschap gaat via de gemeenteraad en de opbrengsten komen in handen van ons: 44.000 inwoners. Zo kunnen we zelf beslissen over bijvoorbeeld de tarieven, duurzaamheid, hoeveel eventuele winst er gemaakt mag worden voor de continuïteit en eventuele overwinst bij de inwoners terecht komt. In welke vorm dan ook. Maar, dan landt het geld niet in de diepe zakken van energiecowboys.

Grieko van Dijk
Tuk

Een reactie op de ingezonden brief van Grieko van Dijk, gepubliceerd in huis-aan-huis krant De Kop Van, datum 15 februari 2022. Beeld: De Kop Van