Ingezonden brief Emmy Elgersma

Naar aanleiding van de politieke markt stuurde Emmy Elgersma een brief naar de lokale krant. Hieronder is de brief te lezen.

Inspreker uit
beschuldiging in
Politieke Markt

Tijdens de politieke markt van de gemeenteraad van Steenwijkerland van 18 januari 2022 maakten veel inwoners gebruik van het spreekrecht. Het spreekrecht is een belangrijk democratisch recht. Het is fantastisch dat inwoners dat recht hebben en er ook gebruik van maken.

Echter, één van de insprekers beschuldigde mijn partner en mij (met naam en toenaam) in deze openbare vergadering van belangenverstrengeling. Dat is voor mij als raadslid een zeer zware en persoonlijke beschuldiging. Mijn partner en ik waren beiden niet aanwezig. We konden ons dus niet verdedigen. Normaal zou ik het advies van mijn moeder opvolgen en niet ‘in de vlek wrijven’.
Maar omdat integriteit voor mij een van de allerbelangrijkste kernwaarden in mijn leven is, kan ik niet anders dan via deze weg reageren. Het gaat me daarbij niet alleen om mijn eigen integriteit of die van mijn partner maar om de integriteit van alle mensen.

Het is net als met schuldig zijn aan een overtreding of misdrijf:
Iedereen is onschuldig tenzij het tegendeel wordt bewezen. Zo is ook ieder mens integer, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Gelukkig weet ik zeker dat er met mijn integriteit en die van mijn partner niks mis is. Dus ik zou de betreffende inwoner eenvoudig kunnen uitdagen om met harde bewijzen te komen. Dat doe ik niet, want ik weet bij voorbaat dat deze inwoner daar niet in zou slagen. Het is ook niet mijn bedoeling om het persoonlijker te maken dan nodig is.

Laten we elkaar
blijven aanspreken

Ook al is de beschuldiging dus niet waar, toch wil ik dit incident graag gebruiken om u allemaal op te roepen om persoonlijke beschuldigingen zonder enig bewijs niet te accepteren. Laten we elkaar daar ook op aanspreken. Het is immers voor niemand van u te hopen dat iemand zomaar roept dat u niet integer bent. Of dat u een dief of een leugenaar bent. En dat anderen dan automatisch denken dat het waar is. Gelukkig weten de meeste mensen wel beter.

Toch hoeven er maar een paar te zijn die het vuurtje aanwakkeren en het ook zomaar gaan roepen. Dat kan een enorme impact hebben op uw persoonlijke leven. Zo blijken mensen (die door anderen belangrijk gevonden worden) zogenaamde influencers op Social Media ook met gemak totale onwaarheden te kunnen verspreiden. Met vreselijke gevolgen voor de personen die onterecht beschuldigd worden. Een heel gevaarlijk verschijnsel.

Als het in de raad gaat om onderwerpen die belangrijk zijn voor onze inwoners dan mag iedereen best een stevig standpunt innemen. Maar we spelen altijd op de bal, nooit op de persoon. Daar zet ik mij als raadslid persoonlijk altijd voor in.

Toen ze nog klein waren, keken mijn kinderen graag naar de Disneyfilm “Bambi”. Daarin zegt de moeder van Stampertje: ”Als je niks aardigs kunt zeggen, zeg dan niks niemendal”. Wat is dat toch een simpele, prachtige en positieve oproep.

Emmy Elgersma
Gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66