D66 wast ramen gemeentehuis voor heldere blik

Zaterdag ging D66 naar het gemeentehuis om daar de ramen te wassen. Met deze ludieke actie hoopt D66 dat de gemeente meer met een heldere blik naar Steenwijkerland kijkt. Er is te weinig oog voor wat er buiten het gemeentehuis gebeurt en oplossingen blijven uit.

In contact
met inwoners

De laatste jaren voelen inwoners zich door de gemeente weinig gehoord. Volgens D66 kan dat beter. “Wat er in het gemeentehuis allemaal gebeurt, is voor veel inwoners niet duidelijk” geeft Emmy Elgersma van D66 aan. “Hopelijk helpt onze actie voor schone ramen om met een heldere blik naar buiten te kijken. Dat de gemeente meer naar buiten gaat om te horen wat er leeft onder inwoners. Daarnaast moeten inwoners ook kunnen zien wat er in het gemeentehuis gebeurt.” Volgens D66 is de gemeente te veel op zichzelf gericht. “Dat is ook wat we terug horen in de gesprekken die we het hele jaar voeren. Inwoners worden overvallen met plannen. Het is tijd voor een heldere blik met visie.”

Duidelijke keuzes
maken

Natuurlijk heeft D66 begrip voor de geweldige hoeveelheid veranderingen die op het gemeentelijk apparaat afkomen en in de afgelopen jaar afgekomen zijn. “We zitten in een tijd van grote vraagstukken en veranderingen, zoals woningbouw, energietransitie en jeugdzorg. Om die reden hecht D66 aan goede professionals binnen het ambtelijk apparaat die met een heldere kijk en goede uitleg voorstellen aan de politiek weet voor te leggen. De afgelopen collegeperiode is dit stil blijven liggen. We willen niet stilstaan in Steenwijkerland, maar vooruit. Dat vraagt om duidelijke keuzes.”

Een ludieke actie: D66 wast de ramen van het gemeentehuis. Beeld: D66