Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Auteursrechthouder: D66 gem. Steenbergen

Een toekomst om naar uit te kijken.

Vol trots presenteert D66 het verkiezingsprogramma 2022-2026:
een toekomst om naar uit te kijken.

Daarnaast laat D66 met zijn kandidatenlijst zien, dé partij te zijn die qua samenstelling een reflectie van de maatschappij is. 
 
Lijsttrekker Tim Huisman:
‘Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met samenwerking van vele verenigingen, stichtingen, culturele – en belangenorganisaties (kortgezegd: maatschappelijke organisaties) die onze gemeente rijk is.

Vele tientallen maatschappelijke organisaties hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van D66 voor hun input en na een intensieve periode is dit verkiezingsprogramma het eindresultaat: een ambitieus verkiezingsprogramma.
Dit programma is het meeste gedragen programma van de gemeente Steenbergen.’
 
Kernwaardes
Het 66-paginatellende verkiezingsprogramma is een ambitieus programma: het lost huidige problemen op en kijkt verder dan alleen de komende 4 jaar. Er zijn een aantal kernwaardes belangrijk voor D66: leefbaarheid, duurzaamheid, groen, onderwijs, zorg en woningbouw. Dit heeft D66 zo weten te omschrijven dat het tastbaar is: geen loze beloftes of vage omschrijvingen maar concrete voorstellen. Veel van de maatschappelijke organisaties onderschrijven dit ook.
 
Kieslijst
Op de kieslijst van D66 prijken leden die voeding hebben en verbonden zijn aan maatschappelijke organisaties die onze gemeente rijk is.
Het zijn leden die willen bouwen aan de toekomst en progressief, sociaalliberaal en positief zijn: precies wat onze gemeente nodig heeft!