Beeld: Auteursrechthouder: D66 gem. Steenbergen

  • 75 jaar
  • Welberg
  • Zij/haar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Slingerbos en Beneden Sas, omdat het daar goed toeven is, met rust en natuurbeleving.

Wat is je huidige functie voor de lijst?

Burgerraadslid en lijstduwer als nr. 15

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kansen zijn er, maar dan moet je ze ook zien en pakken op ontwikkelingen voor ondernemingen, werkgelegenheid, recreatie, sport en toerisme.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Behoud van de eigenheid in de kernen ondersteunen.
  • Democratie nog dichter bij de burgers brengen
  • Inspraak en medezeggenschap nog meer inzetten om burgers te betrekken bij beleidszaken die hen aangaan, dus sociaal betrokkenheid nog meer draagvlak geven.

Wat betekent D66 voor jou?

Duidelijkheid over politieke stroming, staan voor wat je uit wil dragen en altijd zoeken naar oplossingen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Voetbalwedstrijd Sc. Welberg – Steenbergen za 1 (Corona spelbreker in deze)