Iedereen kan mee verduurzamen

Dé belangrijkste opgave voor de komende jaren voor onze gemeente, inwoners en bedrijven!
Iedereen kan mee verduurzamen: we pakken de klimaatcrisis stevig aan voor de toekomst

We pakken de klimaatcrisis
stevig aan
voor de toekomst.

We nemen verdere maatregelen voor meer schone lucht in onze gemeente.

Beeld: Auteursrechthouder: D66 gem. Steenbergen

Iedereen kan mee verduurzamen

Meer zonne-energie
Meer hemelwateropvang
Meer verduurzamen

Beeld: Auteursrechthouder: D66 gem. Steenbergen

We zorgen dat inwoners en bedrijven profiteren van duurzame energie.