Standpunt D66 Schwienswei en ”stemwijzer”

Vandaag presenteerde de WijSchwienswei hun zogenaamde stemwijzer. D66 waardeert de actieve betrokkenheid van enkele omwonenden over het dossier de Schwienswei. Helaas voorziet de ”stemwijzer” mensen van onjuiste en foutieve stellingnames. Om inwoners te voorzien van correcte en feitelijke informatie ten aanzien van de standpunten van D66 omtrent de Schwienswei presenteren wij in dit bericht een uitgebreide toelichting aan de hand van ons verkiezingsprogramma en een extra geschreven brief over dit dossier.
 

Verkiezingsprogramma D66

Allereerst heeft D66 kunnen constateren dat er op de website van de actiegroep WijSchwienswei selectief is geknipt in het verkiezingsprogramma van D66 en daarmee verkeerde en incorrecte informatie verstrekt wordt richting inwoners van Sittard-Geleen. Dat is not done. In het verkiezingsprogramma van D66 staat namelijk het volgende vermeld:

”Omdat de Nieuwe Hateboer in de toekomst niet meer door de gemeente geëxploiteerd wordt, wil D66 positief-kritisch kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het voormalige ESCS-terrein aan de Sportcentrumlaan. Door een economische ontwikkeling op die locatie, kan de zwembadfunctie mogelijk behouden worden voor inwoners van Sittard en kan tegelijkertijd een nieuwe impuls gegeven worden aan de aantrekkingskracht van Sittard-Geleen voor bezoekers en toeristen. Een dergelijke ontwikkeling mag het bestaande natuurgebied de Schwienswei echter niet aantasten. Daarom pleit D66 voor een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden en het actief betrekken van omwonenden. D66 kijkt ook naar de haalbaarheid van natuurontwikkeling op deze locatie”.

Brief aan WijSchwienswei

Daarop inhakend heeft D66, als meest groene en progressieve partij van Sittard-Geleen, de actiegroep voorzien van een nadere toelichting om uit te leggen waarom D66 de ”stemwijzer” niet heeft ingevuld. Dit is gebeurd middels een brief van onze lijsttrekker, Pepijn Pi, aan WijSchwienswei. Toch heeft actiegroep WijSchwienswei in hun stemwijzer kruisjes en vinkjes gezet op basis van wat zij zelf denken/vinden. De kruisjes komen dus niet overeen met de feitelijke D66-standpunten. Een stemwijzer moet mensen informeren, niet foutieve zwart-wit beelden schetsen zoals nu het geval is. De brief van lijsttrekker Pepijn Pi kunt u lezen via onderstaande link: