GroenLinks-PvdA en D66: energietoeslag studenten

Beeld: D66 en GroenLinks-PvdA

Lokale fracties GroenLinks-PvdA en D66 starten in Sittard-Geleen campagne om energietoeslag bij studenten onder aandacht te brengen.

Sittard-Geleen

Studenten hebben in bepaalde gevallen ook recht op energietoeslag in 2022. De partijen GroenLinks-PvdA en D66 zijn in Sittard-Geleen een campagne gestart om de energietoeslag bij zelfstandig wonende studenten onder de aandacht te brengen. Gemeenten mogen studenten immers niet categoriaal uitsluiten van de eenmalige energietoeslag. Dat oordeelde de rechtbank Gelderland in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Nijmegen. Wethouder Bühler kondigde op Facebook aan dat studenten in Sittard-Geleen gebruik kunnen maken van de eenmalige toeslag.

Beeld: GroenLinks-PvdA en D66

Huren en hoge kosten

Vanwege de fors gestegen energieprijzen kunnen lage inkomens een eenmalige tegemoetkoming krijgen van €1300. Die maatregel wordt uitgevoerd door gemeenten. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid adviseerde daarbij om studenten uit te sluiten, omdat de woonsituatie van studenten ‘zeer divers ‘ is. Zo zijn er nog studenten die bij hun ouders wonen en studenten die een kamer huren inclusief energieprijzen. 

Rechterlijke uitspraak

Een student uit Nijmegen stapte naar de rechter omdat hij vond dat de gemeente een ongerechtvaardigd onderscheid maakte tussen studenten en niet-studenten. De rechter is het daarmee eens. Er zijn ook studenten die wel in de problemen komen door de hoge energieprijzen.  De uitspraak van de rechtbank in Gelderland moet volgens FNV, FNV Young & United en de LSVb dan ook leiden tot aanpassingen in het landelijke beleid rond de energietoeslag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met de VNG in gesprek over een oplossing. 

Beeld: GroenLinks-PvdA en D66

Actie GroenLinks-PvdA en D66

Om deze mogelijke toeslag bij studenten onder de aandacht te brengen hebben de lokale fracties GroenLinks-PvdA en D66 een energietoeslagcheck ontworpen. Voldoet een student aan de volgende criteria dan komt hij of zij in aanmerking voor het bedrag van €1300 en wordt geadviseerd de toeslag aan te vragen via de gemeentelijke website; de student is 21 jaar of ouder, ontvangt studiefinanciering, woont zelfstandig, betaalt de energierekeningen zelf en heeft een inkomen lager dan €1520 per maand. Aanvragen van de energietoeslag kan vervolgens op de gemeentelijke website onder ‘energietoeslag 2022’.