D66 in gesprek met Sittard-Geleen en haar inwoners

D66 organiseerde dit weekend haar eerste ‘stemtent’ en ging in gesprek met inwoners van Sittard-Geleen over actuele thema’s die spelen in de stad. Statenlid Leon Vaessen (kandidaat Nr. 3) was ook aangesloten namens de Provinciale Staten D66-fractie in Limburg. Daarnaast deelde D66 haar eerste Raadskrant uit waarin inwoners kunnen lezen wat de resultaten van D66 zijn voor Sittard-Geleen — in het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode.

Fractie D66 Sittard-Geleen - Beeld: D66

Geleen

Op de drukke en gezellige zaterdagmarkt in Geleen stond de D66-fractie dit weekend al om 10 uur klaar om met onze inwoners in gesprek te gaan. In Geleen zijn Björn, Behroez, Ellen, Leon en Pepijn de mensen gaan bevragen over het actuele dossier Glanerbrook en de geplande vernieuwbouw. Veel inwoners wensen de sportvoorziening te behouden, maar een overgrote meerderheid vond de kosten voor de geplande renovatie te veel en daarom ook te duur. ”Het ambitieniveau moet niet boven de wensen van de inwoners gaan zitten. Er moet rekening worden gehouden met het algemeen belang en andere belangrijke zaken die ook lopen binnen de gemeente” was de strekking opgedaan uit de vele gesprekken met bezoekers van de Geleense weekendmarkt.

Input Geleen

Daarnaast is de D66-fractie in Geleen nog voorzien van extra input door onze inwoners. In de gesprekken kwam onder andere naar voren dat men vindt ”dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor het behoud van historische elementen in de stad — zoals in het Burgemeester Damenpark, er meer voor jongeren moet worden georganiseerd en dat er verbinding gezocht moet worden tussen de verschillende voorzieningen in Geleen”. Als D66 zijn we super blij met deze input, onze fractie neemt dit mee in het politieke werk.

Sittard

Na onze gesprekken in Geleen is D66 op de Markt in Sittard gaan staan. Op de Markt in Sittard is de D66-fractie met inwoners gaan spreken over de herontwikkeling van het voormalig V&D-pand en het te komen Huis aan de Markt. Net als D66, gaven veel inwoners aan teleurgesteld te zijn over de gang van zaken omtrent de inwonersenquête inzake het Huis aan de Markt. D66 kreeg vaak te horen dat ”het Huis aan de Markt moet voldoen aan de mening van de inwoners die hebben gestemd over het toekomstig ontwerp. Het is belangrijk dat we de fout van het verleden, omtrent het oude historische stadhuis, in ere herstellen. Er moet aansluiting gezocht worden met het karakter van de Markt en de wensen van inwoners”. D66 is het volledig ermee eens, ook met het feit dat veel inwoners aangeven ”dat het nieuwe Huis aan de Markt er snel moet komen”, aldus de bewoners van Sittard-Geleen. Het was goed om te horen dat veel mensen blij zijn met de insteek van D66 in dit dossier, omdat wij er alles aan doen om de enquête openbaar te krijgen en de input van inwoners mee te nemen in het nieuwe aanzien van de Markt te Sittard.

Input Sittard

Naast het actuele onderwerp ‘Huis aan de Markt’ sprak D66 nog over veel meer thema’s die leven onder de mensen van Sittard-Geleen. De input die D66 meekreeg vanuit Sittard ging o.a. over het ESCS-terrein, het klooster St. Agnetenberg en zwerfaval. ”Sittard-Geleen moet zich inzetten voor het behoud van de kloosterkapel Sint Agnetenberg, het ESCS-terrein teruggeven aan Grote Schwienswei — met behoud van het buitenzwembad de Nieuwe Hateboer, en de gemeente moet proactiever reageren op meldingen van zwerfaval en dumpingen tegengaan”, aldus onze inwoners. Naast dat D66 zich al flink inzet op zaken zoals het behoud van de historische kapel en meegaat met de groene kaders van de Schwienswei, zal D66 zich ook blijvend inzetten voor een schoon en opgeruimd Sittard-Geleen.

Inbreng D66 Ronde: Kaders Herontwikkeling ESCS-locatie — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inwoners, bedankt voor de inbreng!

D66 bedankt jullie, onze inwoners, voor de opgedane input rondom allerlei verschillende onderwerpen. Onze stemtent was een groot succes! Jullie inbreng nemen wij serieus en wij gaan er als fractie mee aan de slag! D66 zal vanaf nu met enige regelmaat op verschillende plekken in Sittard-Geleen terugkeren om via onze stemtent met jullie in gesprek te gaan. We kijken nu al uit naar de volgende keer, tot snel!

D66 Raadskrant

In december bracht D66 haar online raadskrant uit, om te laten zien wat D66 in het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode heeft gedaan, wat de fractie heeft gerealiseerd en wat de resultaten voor Sittard-Geleen zijn. Tijdens onze eerste stemtent en de ‘in gesprek met‘ sessies, heeft D66 fysieke kopieën van Raadskrant uitgedeeld aan inwoners van Sittard-Geleen. Dit werd enorm gewaardeerd.

GOB-fractievoorzitter, Phil Boonen, kreeg deze week — na afloop over het debat omtrent het ESCS-terrein — het eerste exemplaar, als symbool voor de goede en constructieve samenwerking in de gemeenteraad. Statenlid Leon Vaessen kreeg van fractievoorzitter Pepijn Pi ook een exemplaar overhandigd van de eerste editie. De komende weken zal D66 de D66-krant nog op meerde plekken uitdelen in onze gemeente gezien het grote succes van dit weekend. In de tussentijd is de Raadskrant van D66 ook online te lezen.

Phil Boonen (GOB), links en Pepijn Pi Van de Venne (D66), rechts - Beeld: D66