Nieuwspagina

06.07.2022

De gevraagde aanpassingen staan in een brandbrief die mede namens de TASS op 30 juni werd ingestuurd en betreffen de zeggenschap (governance) over de pensioenfondsen in het nieuwe stelsel, waar actieve deelnemers en pensioengerechtigden de primaire belanghebbende zijn, hetgeen in de bestuursstructuur van pensioenfondsen tot uiting dient te komen.

06.07.2022

De motie roept 2e Kamerfractie op de zeggenschapsstructuur van pensioenfondsen aan te passen in het licht van de komende stelselwijziging, bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen dient de beperking van deelname van pensioengerechtigden in de pensioenfondsbesturen op te heffen.

06.07.2022

De gevraagde aanpassingen staan in een brandbrief die mede namens de TASS op 30 juni werd ingestuurd en betreffen de zeggenschap (governance) over de pensioenfondsen in het nieuwe stelsel, waar actieve deelnemers en pensioengerechtigden de primaire belanghebbende zijn, hetgeen in de bestuursstructuur van pensioenfondsen tot uiting dient te komen.

06.07.2022

De motie roept 2e Kamerfractie op de zeggenschapsstructuur van pensioenfondsen aan te passen in het licht van de komende stelselwijziging, bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen dient de beperking van deelname van pensioengerechtigden in de pensioenfondsbesturen op te heffen.

Toont 2 van 2