TASS Motie Governance Pensioenfondsen aangenomen door 115e D66 congres aangenomen.

De motie roept 2e Kamerfractie op de zeggenschapsstructuur van pensioenfondsen aan te passen in het licht van de komende stelselwijziging, bij de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen dient de beperking van deelname van pensioengerechtigden in de pensioenfondsbesturen op te heffen. Een algehele herziening van de governance van pensioenfondsen is vervolgens aan de orde vanwege de nieuwe risicoverhoudingen die het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt.