Senioren netwerken van D66, VVD en CDA roepen volksvertegenwoordigers op de Wet Toekomt Pensioenen aan te passen

De gevraagde aanpassingen staan in een brandbrief die mede namens de TASS op 30 juni werd ingestuurd en betreffen de zeggenschap (governance) over de pensioenfondsen in het nieuwe stelsel, waar actieve deelnemers en pensioengerechtigden de primaire belanghebbende zijn, hetgeen in de bestuursstructuur van pensioenfondsen tot uiting dient te komen. De senioren netwerken roepen daarnaast op om bij de overgang naar het nieuwe stelsel ook prioriteit te gegeven aan het compenseren van het jarenlang niet-indexeren van de aanspraken en uitkeringen. Inhaalindexatie is mogelijk en ook hard nodig.