Routezaterdag:
Gelijke behandeling MBO

Route66 op het MBO Bouwmensen in Zaandam - Beeld: Route66

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor kansengelijkheid tussen het mbo en hbo/wo. Zo worden er regelmatig mbo-studenten in kroegen en bij studentenverenigingen geweerd. Ook wordt er minder per mbo’er geïnvesteerd en is er een oplopend tekort aan praktisch geschoold personeel – mede door een imago-probleem en een dalend studentenaantal. We leerden deze routezaterdag het mbo beter leren kennen, ontdekten waar de kansenongelijkheid precies uit bestaat en gingen aan de slag met praktische oplossingen. Onze Routezaterdag vond plaats op locatie bij Bouwmensen in Zaandam, welke bouwopleidingen verzorgt op mbo niveau 1 t/m 3. Onder het genot van koffie en koek, startte onze eigen ervaring-deskundige Gerben de dag met wat harde feiten over misstanden die mbo-studenten dagelijks ondergaan en persoonlijke anekdotes.  

Hierna kwam Adnan Tekin aan het woord, voorzitter van de MBO Raad. Bevlogen nam hij ons mee in zijn verhaal, waarin hij vol enthousiasme de mogelijkheden benoemde die het mbo bood en hoe deze zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Ook betoogde hij voor brede brugklassen en een latere selectie. 

Bart Kleine Deters was de volgende spreker. Als senior onderzoeker bij het Expertise Centrum Beroepsonderwijs voorzag hij de groep geanimeerd van de broodnodige feitelijke informatie over mbo-opleidingen. Beide sprekers openden onze ogen hoeveel onderwijsinnovatie en sterk contact met het bedrijfsleven het mbo heeft ten opzichte van het hbo en het wo en vanaf nu kunnen we onderbouwd tegen vooroordelen agenderen.

Een kleine energizer geleid door onze Janita maakte ons vol energie paraat voor een studiekeuzetest, geleid door Gea van Dijk, decaan op een vmbo-school. Zij motiveerde ons te onderzoeken waar onze talenten en interesses liggen en welke mbo-opleiding daar het beste bij zou passen. Dit zorgde voor verrassende inzichten waarop inhoudelijke discussie ontstond over de verschillende richtingen in het mbo. We realiseerden ons dat vmbo-leerlingen op een jonge leeftijd een grote beslissing moeten maken voor hun toekomstige carrière. Ten slotte bespraken we hoe vmbo-leerlingen te prikkelen om op het mbo hun opleiding te volgen, in plaats van door te stromen naar havo/hbo.

Na een geslaagde lunch in de kantine, verdeelden de routers zich in drie groepen. We gingen voor ieder wat wils aan de slag met vaardigheden. Één groep schreef moties op B1 niveau met voorstellen om kansengelijkheid te vergroten, een tweede groep brainstormde over toegankelijkheid voor mbo’ers in de politiek en een derde debatteerde in teams over onder meer het verplicht openstellen van studentenverenigingen voor mbo’ers. Flip Hoedemaeker van de lokale fractie van D66 verwelkomden we bij dit onderdeel.  

Als klap op de vuurpijl bezocht tweede kamerlid Kiki Hagen ons, met in haar portefeuille onder meer middelbaar beroepsonderwijs. Als oud-docent onderschreef ze het belang om met en niet over mensen te praten en haar nadruk op naar buiten gaan was inspirerend. Het introduceren van lotingen in plaats van sollicitaties om stagediscriminatie tegen te gaan, kosteloos beschikbaar stellen van basismaterialen voor mbo-studenten en mogelijkheden tegen het lerarentekort kwamen voorbij.